Báo cáo tổng kết triển khai “Tuần Sinh hoạt Công dân - Sinh viên” tại ĐHQG-HCM năm học 2015-2016
[Ngày đăng 17/05/2016]

Báo cáo tổng kết triển khai “Tuần Sinh hoạt Công dân - Sinh viên”

tại ĐHQG-HCM năm học 2015-2016

Thực hiện Kế hoạch công tác HSSV ĐHQG-HCM năm 2015, 2016; Công văn số 4146 /BGDĐT-CTHSSV ngày 14/8/2015 của Bộ GD&ĐT v/v tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2015 – 2016, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã ban hành các văn bản triển khai Tuần SHCD-SV sau:

- Công văn số 1329/ĐHQG-CTSV ngày 04/8/2015 của ĐHQG-HCM hướng dẫn Công tác sinh viên đầu năm học 2015-2016;

- Công văn số 1350/ĐHQG-CTSV ngày 06/8/2015 của ĐHQG-HCM hướng dẫn Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2015-2016;

- Công văn số 1669/ĐHQG-CTSV ngày 16/9/2015 về việc triển khai khảo sát tân sinh viên năm học 2015-2016;

Theo đó, quy định nội dung các chuyên đề trọng tâm; phân bổ thời gian; quy định tổ chức thực hiện ở cấp ĐHQG-HCM, các đơn vị; phân công cán bộ phụ trách theo dõi việc triển khai Tuần SHCD-SV của các đơn vị và tổ chức lấy ý kiến sinh viên về việc triển khai này.

Ngày 10/5/2016, ĐHQG-HCM đã ban hành văn bản tổng kết triển khai “Tuần Sinh hoạt Công dân - Sinh viên” tại ĐHQG-HCM năm học 2015-2016 để báo cáo Bộ GD&ĐT và gửi đến các đơn vị đào tạo trong hệ thống biết, thực hiện (văn bản đính kèm, tải tại đây).

Đề nghị các đơn vị căn cứ báo cáo tổng kết này, rà soát, chuẩn bị xây dựng kế hoạch triển khai Tuần SHCD-SV năm học 2016-2017 hướng đến mục tiêu từng bước cải tiến, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, thống nhất triển khai các nội dung trọng tâm theo quy định, phù hợp với từng đối tượng sinh viên.

Các tin khác
Merry Chrismas