Thông báo giới thiệu cá nhân đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐHQG-HCM năm 2016
[Ngày đăng 13/11/2016]
1. Tiêu chuẩn bình chọn
Thực hiện trên cơ sở Hướng dẫn số 04/HD-HSV ngày 26/9/2014 về triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố; Quy định về tiêu chí xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm 2016 ngày 22/02/2016 của Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM. 
2. Hồ sơ đề nghị danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” ĐHQG-HCM:
Thời điểm xét thành tích được tính từ ngày 31/10/2015 đến 31/10/2016.
Hội sinh viên các trường ( Đoàn khoa đối với Khoa Y) thực hiện đề cử, giới thiệu các cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐHQG-HCM theo tiêu chí xét sinh viên 5 tốt của Ban Cán sự Đoàn. Hồ sơ gồm:
+ Bản khai cá nhân theo mẫu (lưu ý tập trung cho các thành tích theo hướng dẫn, phải khai cụ thể chi tiết cho từng tiêu chuẩn nhất là tiêu chuẩn bắt buộc). Nếu mục nào trong bản khai không có thì ghi rõ là “Không”, không được để trống; không được chỉnh sửa, xóa bớt các mục của bản báo cáo thành tích theo mẫu. 
+ Bảng điểm năm học 2015 - 2016;
+ Bản photo các loại văn bằng, bằng khen, giấy chứng nhận, bài báo đăng tin điển hình có xác nhận của Đoàn-Hội sinh viên trường;
+ 02 hình thẻ 3x4 cm, kèm file ảnh thẻ và 02 file ảnh chân dung, 05 file ảnh tham gia các hoạt động gắn với 5 tiêu chí đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt.
Tất cả các thành tích được khai phải có văn bản chứng minh (Ví dụ: Bảng điểm có xác nhận của nhà trường, bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, quyết định giao đề tài nghiên cứu khoa học, biên bản nghiệm thu, xếp loại kết quả nghiên cứu, các loại giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận,…). 


74TB - SV5T.docx

NT.
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15575389
Đang online : 264
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas