Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM
[Ngày đăng 30/12/2013]

    

           1.Giáo dục Đai học là con đường tất yếu góp phần quyết định vào phát triển đất nước.

Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), một trung tâm đại học lớn của đất nước, đang phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của mình, phấn đấu xây dựng một ĐẠI HỌC như định nghĩa và bản chất của chính cái danh từ cao đẹp cần được viết hoa đó.

Sự chấm dứt của một ngày cũ luôn là sự bắt đầu của một ngày mới. Năm 2013 đang dần khép lại, nhưng đối với ĐHQG-HCM đó sẽ lại là sự bắt đầu của một giai đoạn mới, của quá trình phát triển mãnh liệt của chính hệ thống đại học này. Đây chỉ là sự khép lại của một khoảng thời gian cụ thể trong cái vô biên thời gian và không gian của quá trình phát triển ĐHQG-HCM.

Sự khép lại của 365 ngày phấn đấu năm 2013 của thầy và trò ĐHQG-HCM, nhưng cũng là nối tiếp của 3 năm đầu thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015, đồng thời đó cũng là giai đoạn của 18 năm hệ thống ĐHQG-HCM và cũng là truyền thống của hơn 60 năm của các trường ĐH hàng đầu của Sài Gòn –Thành phố Hồ Chí Minh này.

                 2. Nhìn lại 2013.

Lịch sử luôn vận động và phát triển. Con người và sự vật lớn lên theo thời gian và truyền thống, lịch sử. ĐHQG-HCM đã lớn lên cùng truyền thống và tạo nên truyền thống của chính mình. Nhìn lại 3 năm cuối của quá trình hoạt động, 3 năm đầu triển khai kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011 – 2015, chúng ta có thể thấy sự trưởng thành và khẳng định của ĐHQG-HCM. 

Với tầm nhìn phấn đấu trở thành một hệ thống các trường Đại học hàng đầu của Việt Nam vươn mình ra khu vực và thế giới, ĐHQG-HCM đã xác nhận trước hết phải xây dựng một mô hình đại học hiện đại từ quan điểm, nhận thức đến văn hóa và phương thức quản lý nội bộ.

Cùng với sự khẳng định mô hình ĐHQG trong Luật Giáo dục Đại học năm 2012, Nghị định về ĐHQG năm 2013, và một loạt các văn bản nội bộ đã tạo nền tảng pháp lý và quy trình cho hoạt động của một hệ thống các trường đại học tự chủ (University system) có cùng một mục tiêu phát triển.

Hoạt động của các trường đại học, các đơn vị trực thuộc ngày càng nhịp nhàng hơn trong hệ thống quản trị bao gồm Hội đồng ĐHQG (Board of Regent), Hội đồng Khoa học và đào tạo, Ban giám đốc và Ban giám hiệu các trường, ban lãnh đạo các đơn vị.

Sự tương tác và hoạt động toàn hệ thống đang từng bước phát triển theo một quy trình quản lý từ chiến lược chung đến chiến lược từng đơn vị, từ chiến lược giai đoạn đến kế hoạch hoạt động từng năm, từ mục tiêu phấn đấu đến các quy chế tài chính cần thiết, tài chính đại học, tất cả nhằm phát huy thế mạnh cạnh tranh của từng thành viên, từng đơn vị trong một hệ thống thống nhất nhưng đa dạng.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển này, một thế hệ cán bộ quản lý mới của ĐHQG-HCM đã, đang được đào tạo, rèn luyện và tận tụy nối tiếp sự nghiệp của các lớp thầy cô, anh chị đi trước. Và từ đó tình cảm, niềm tự hào và văn hóa ĐHQG-HCM đang dần hình thành trong mỗi tổ chức, mỗi con người, mỗi sinh viên của ĐHQG-HCM.

Chiến lược phát triển ĐHQG-HCM không chỉ được đánh dấu bởi quản trị và văn hóa đại học. Chiến lược còn đặt ra việc phải nâng cao chất lượng đào tạo và nâng tầm nghiên cứu khoa học của ĐHQG-HCM.

Hiện nay, ĐHQG-HCM đang nghiên cứu, triển khai phương thức đào tạo hiện đại (CDIO), cải thiện việc giảng dạy và trình độ tiếng Anh của các sinh viên mới ra trường (Đề án tiếng Anh) nhằm nâng cao kỹ năng cho người công dân trẻ có tri thức có thể tham gia vào cuộc sống, đóng góp một cách hiệu quả nhất cho xã hội (Đề án nâng cao kỹ năng cho SV tốt nghiệp).

Cùng với những thành quả trong quản trị đại học, đào tạo, việc nghiên cứu khoa học cũng được các thầy cô sinh viên quan tâm đẩy mạnh. Các nhóm nghiên cứu tiếp cận từ các lĩnh vực khoa học hiện đại (tế bào gốc, vật liệu nano, khoa học và kỹ thuật tính toán, vật liệu y sinh, thiết kế vi mạch,... ) đến các vấn đề của xã hội (văn hóa đồng bằng Nam bộ, thị trường tài chính, .... ) và cả ứng dụng, triển khai ra công nghiệp. Nhờ đó, uy tín và vị thế của ĐHQG-HCM được nâng cao, việc hội nhập với các hệ thống ĐH quốc tế, hợp tác với các ĐH truyền thống trên thế giới được mở rộng (UC Los Angeles, UC Berkley, Duke University, Rutgers University, EPFL, ...).

Sau tất cả, và từ tất cả những kết quả trên, ĐHQG-HCM đã là nơi có nhiều chương trình đánh giá và kiểm định quốc tế nhất nước (AUN, AUN-DAAD, ABET).

Một sự thử thách và khẳng định quyết tâm đổi mới của ĐHQG-HCM. 
     
      3. Bước vào 2014.

ĐHQG-HCM đã và đang phấn đấu xây dựng một mô hình đại học hiện đại với những thành quả và những khó khăn, giới hạn của chính mình.

Bước vào 2014, giai đoạn cuối của kế hoạch chiến lược 2011-2015 và chuẩn bị cho 20 năm hệ thống ĐHQG-HCM, trong thời đại mà thông tin không giới hạn và khoa học phát triển như vũ bão, khi trái đất như gần hơn và phẳng hơn, khi Cộng đồng ASEAN 2015 đang dần vào hiện thực.

Thử thách và cơ hội. Khó khăn và thuận lợi

ĐHQG-HCM không chỉ là phấn đấu cho chính hệ thống của mình, mà phải thức hiện nhiệm vụ với xã hội: là trung tâm khoa học và đào tạo, nơi lưu trữ, sáng tạo và truyền bá tri thức, nơi đào tạo ra không chỉ là những người công dân, những người lao động có tri thức mà còn có nhiệm vụ cao hơn, là nơi chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo tương lai cho đất nước. Nếu giai đoạn vừa qua ĐHQG-HCM tập trung vào quản trị, văn hóa thì giờ đây trong hoạt động, ĐHQG-HCM sẽ tập trung trọng tâm vào nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Vì thế, chủ đề của năm 2014 là CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC.

Một chủ đề hướng đến đào tạo những người công dân trẻ có tri thức, có kỹ năng sống, có kỹ năng làm việc và yêu đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một chất lượng giáo dục gắn giữa khoa học và đào tạo, giữa trường học và xã hội, giữa logic của lý thuyết và cái đẹp của cuộc đời. Một chủ đề đáp ứng cao nhất cái nhiệm vụ của một trường đại học đối với quá trình phát triển của xã hội, đất nước. Một nội dung nhằm đưa chất lượng đào tạo của ĐHQG-HCM đạt chuẩn mực quốc tế hướng đến những giá trị trong hệ thống giáo dục đại học thế giới.

Với chủ đề này, ĐHQG-HCM sẽ triển khai ba mảng lớn trong công tác đào tạo, đó là :

-   Triển khai công nghệ đào tạo theo chuẩn mực quốc tế, tập trung vào đổi mới chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra và triết lý giáo dục.

-   Tập trung xây dựng các chương trình thí điểm chuẩn mực về đào tạo chất lượng cao, từ giảng dạy, quản lý đến tài chính, qua đó xây dựng các mô hình và các nguyên lý cơ bản nhằm triển khai rộng trong toàn hệ thống.

-   Đẩy mạnh việc đánh giá và kiểm định chất lượng, đi từ cấp chương trình đào tạo đến cơ sở đào tạo, từ các chuẩn mực khu vực đến các chuẩn mực nghề nghiệp quốc tế.

4. Chất lượng giáo dục là văn hóa, là giá trị của một đơn vị đào tạo. Chất lượng giáo dục không thể đến một cách đột ngột và bất ngờ, mà đó là một quá trình xây dựng không ngắn và phấn đấu bền bỉ, không mệt mỏi với một ý chí vô cùng sắt đá và cả một sự đầu tư vật chất đáng kể.
ĐHQG-HCM nhận thức rất rõ những khó khăn và thách thức phía trước và không mơ hồ về quá trình phấn đấu này. Tuy nhiên, với tất cả tâm huyết của một đội ngũ xuất sắc vì một mục tiêu cao cả, với trách nhiệm của những người thầy, người cô, với quá khứ và những gì có được, chúng ta sẽ đi vào nhiệm vụ trọng yếu và quan trọng này của trường đại học.

Tất cả vì chất lượng giáo dục, đó là khẩu hiệu của lúc này, đó là khẩu hiệu của năm 2014.

Vì một sự đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học, tất cả thầy cô giáo, cán bộ, viên chức và sinh viên ĐHQG-HCM sẽ bước vào năm 2014 với tất cả ước mơ và bản lĩnh của mình.

Kính chúc các thầy cô, cán bộ, viên chức và các em sinh viên một năm mới 2014 đẹp như ước mơ của chúng ta.

Linh Trung, tháng 12 năm 2013.

Phan Thanh Bình

 

 

 

 

Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15437994
Đang online : 524
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas