Giảng viên
Kế hoạch xây dựng lực lượng và triển khai học tập kiến thức quốc phòng - an ninhtrong ĐHQG-HCM
[Ngày đăng 21/04/2010]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

Số: 314/ĐHQG-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày  26   tháng  02   năm 2010

 

KẾ HOẠCH

 

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG TỰ VỆ

VÀ TRIỂN KHAI HỌC TẬP KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG – AN NINH

ĐỐI VỚI CÁN BỘ - VIÊN CHỨC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

 

 

 

I.  Thành lập lực lượng tự vệ trong Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh:

- Căn cứ vào Pháp lệnh Dân quân Tự vệ của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 19/2004/PL-UBTVQH11 ban hành ngày 29 tháng 04 năm 2004 về tổ chức lực lượng Dân quân Tự vệ ở các xã, phường, thị trấn, các cơ quan doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các nhà trường;

- Căn cứ vào tình hình thực tế về tổ chức hoạt động của Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và các đơn vị thành viên;

 

Giám đốc Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch thành lập Ban Chỉ huy Quân sự như sau:

 

1. Thành lập Ban Chỉ huy quân sự cấp Đại học Quốc gia TP.HCM:

- Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh làm đề án và đề nghị Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định thành lập Ban chỉ huy Quân sự ĐHQG-HCM như sau:

+ Chỉ huy trưởng: Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc) ĐHQG-HCM;

+ Chính trị viên: Bí thư (hoặc Phó Bí thư) Đảng ủy ĐHQG-HCM;

+ Phó Chỉ huy trưởng tham mưu trưởng: Giám đốc Trung tâm GDQP;

+ Phó Chỉ huy trưởng phụ trách Hậu cần kỹ thuật: Chánh văn phòng ĐHQG-HCM.

- Thời gian thành lập Ban Chỉ huy quân sự: Cuối quý 2/2010.

 

2. Kiểm tra lại việc thành lập và tiếp tục thành lập mới Trung đội tự vệ tại các Trường thành viên, Khoa Kinh tế - Luật và Tiểu đội tự vệ tại các đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM:

- Về liên hệ làm hồ sơ thành lập:

+ Các đơn vị đứng chân trên địa bàn quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh: Liên hệ với BCH Quân sự quận Thủ Đức để triển khai ra quyết định thành lập.

+ Các đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương: Liên hệ với BCH Quân sự huyện Dĩ An để triển khai ra quyết định thành lập.

- Yêu cầu thời gian hoàn tất việc thành lập:

Thời gian thành lập các trung đội, tiểu đội tự vệ: Cuối quý 2/2010.

 

II.  Kế hoạch học tập kiến thức quốc phòng cho đối tượng 2, 3 và 5:

1.      Lớp học dành cho đối tượng 2:

-      Đối tượng 2 gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQG-HCM (trừ các đ/c thuộc đối tượng 1), Ban giám hiệu các trường thành viên, Trưởng, Phó các Ban, Chánh, Phó Văn phòng Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.

-       Nội dung và địa điểm học tập: Theo chương trình q            uy định của Bộ Quốc phòng, học tại Trường Quân sự Quân khu 7.

-      Thời gian học của các khóa trong năm 2010:

+    Khóa 47, từ ngày 16/3 đến 16/4/2010   

+    Khóa 48, từ ngày 04/5 đến 04/6/2010  

+    Khóa 49, từ ngày 08/6 đến 08/7/2010    

+    Khóa 50, từ ngày 13/7 đến 13/8/2010    

+    Khóa 51, từ ngày 17/8 đến 17/9/2010     

+    Khóa 52, từ ngày 21/9 đến 22/102010    

+    Khóa 53, từ ngày 26/10 đến 26/11/2010

 

2.      Lớp học dành cho cho đối tượng 3:

-      Đối tượng 3 gồm các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQG-HCM, Trưởng, Phó các Đoàn thể ĐHQG-HCM, các đồng chí trong Đảng ủy, Chi ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ ĐHQG-HCM (trừ các đ/c thuộc đối tượng 2), Trưởng, Phó các Phòng, Khoa và tương đương của các trường thành viên, các đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM.

-      Nội dung học tập: Theo chương trình quy định của Bộ Quốc phòng, do Trường Quân sự Thành phố tổ chức.

-      Thời gian và địa điểm học tập:

+ Lớp 1: Học từ ngày 22 đến 27/3/2010 tại Trường Đại học Bách khoa

+ Lớp 2: Dự kiến tổ chức trong tháng 4/2010, học tại Trường Quân sự Tp Hồ Chí Minh

 

3.      Lớp học dành cho đối tượng 5:

-      Đối tượng 5 gồm toàn thể các đồng chí đảng viên là cán bộ viên chức thuộc Đảng bộ ĐHQG-HCM không tham gia công tác quản lý, Trưởng, Phó các Đoàn thể các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQG-HCM.

-      Giao cho Trung tâm GDQP chuẩn bị về nội dung và đội ngũ giảng viên để tập huấn kiến thức quốc phòng cho đối tượng 5.

 + Thời gian 4 buổi trong một tuần của tháng 3/2010 (sẽ có thông  báo cụ thể sau).

 + Địa điểm Hội trường Nhà Điều hành ĐHQG-HCM;

 

III.  Biện pháp thực hiện:

 

1.        Thành lập Tổ công tác để giúp Giám đốc triển khai kế hoạch thành lập lực lượng tự vệ cơ quan và liên hệ để tổ chức các lớp học kiến thức Quốc phòng - An ninh trong ĐHQG-HCM gồm các đồng chí:

-      Đồng chí Lê Trung Hiếu, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức-Cán bộ ĐHQG-HCM, Tổ trưởng,

-      Đồng chí Trịnh Tấn Hoài, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng ĐHQG-HCM, Tổ phó,

-      Đồng chí Nguyễn Công Mậu, Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHQG-HCM, thành viên,

-      Đồng chí Ngô Thành Nam, chuyên viên Ban Tổ chức-Cán bộ ĐHQG-HCM, thành viên

2.        Cấp ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị thành viên và trực thuộc tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị và lên kế hoạch cụ thể triển khai việc thành lập lực lượng tự vệ cơ quan của đơn vị mình.

 

3.        Lãnh đạo các đơn vị triển khai việc lập danh sách tham dự học kiến thức Quốc phòng - An ninh theo các đối tượng 2 (phân bố đều các lớp từ khóa 47 đến khóa 53 để đảm bảo việc điều hành hoạt động của từng đơn vị), đối tượng 3, và đối tượng 5, và tạo điều kiện cho các đối tượng tham gia đầy đủ và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của các lớp học theo từng đối tượng.

 

Danh sách gửi về Ban Tổ chức Cán bộ trước ngày 05/3/2010.

 

Nơi nhận:

-      Ban TV Đảng ủy ĐHQG-HCM;

-      Giám Đốc ĐHQG-HCM;

-      Các PGĐ ĐHQG-HCM;

-      Các Ban chức năng và VP ĐHQG.HCM;

-      Các trường thành viên;

-      Các đơn vị trực thuộc;

-      Lưu VT và TCCB

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

Phan Thanh Bình

 

Các tin khác
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15282458
Đang online : 245
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas