Giảng viên
Thực hiện công tác thống kê số liệu về đội ngũ cán bộ công chức, viên chức năm 2014
[Ngày đăng 10/11/2014]
Thực hiện công tác thống kê số liệu về đội ngũ cán bộ công chức, viên chức năm 2014 và phục vụ công tác chuẩn bị Hội nghị thường niên năm 2014, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thủ trưởng các đơn vị tổng hợp các biểu mẫu báo cáo theo file đính kèm.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị gửi báo cáo (gồm văn bản và tập tin) về ĐHQG-HCM thông qua Ban Tổ chức-Cán bộ trước ngày 30/11/2014, theo địa chỉ như sau:
- Bằng văn bản: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (Ban Tổ chức-Cán bộ), phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
-  Bằng tập tin: tccb@vnuhcm.edu.vn.
  Trân trọng.


Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15283132
Đang online : 143
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas