Công văn số 4288/BGDĐT-CTHSSV ngày 31/8/2016 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác đảm bảo TTATGT trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới
[Ngày đăng 01/09/2016]

Công văn số 4288/BGDĐT-CTHSSV ngày 31/8/2016 của Bộ GD&ĐTvề việc tăng cường công tác đảm bảo TTATGT trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới

 Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông đầu năm học 2016, đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động sinh hoạt, vui chơi mừng Lễ Quốc khánh 2/9, ngày 31/8/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT)ban hành Công văn số 4288/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường công tác đảm bảo TTATGT trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới (văn bản đính kèm, tải tại đây).

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng đề nghị các đơn vị căn cứ văn bản của Bộ GD&ĐT, rà soát, bổ sung các nội dung công tác ANTT trường học, công tác đảm bảo An toàn giao thông cho HSSV trong kế hoạch tổ chức tiếp nhận sinh viên, Tuần SHCD-SV, khai giảng năm học mới.

Ban CTSV

Merry Chrismas