ĐHQG-HCM triển khai lấy ý kiến tân sinh viên về công tác đầu năm học
[Ngày đăng 13/09/2015]

ĐHQG-HCM triển khai lấy ý kiến tân sinh viên về công tác đầu năm

Thực hiện Hướng dẫn số 1329/ĐHQG-CTSV ngày 4/8/2015 về công tác sinh viên đầu năm học, Hướng dẫn số 1350/ĐHQG-CTSV ngày 6/8/2015 về Tuần Sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2015-2016 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Nhằm góp phần đánh giá hiệu quả công tác tiếp nhận tân sinh viên và triển khai Tuần SHCD-SV tại các đơn vị; ghi nhận thái độ, ý kiến tân sinh viên sau 1 tuần nhập học, làm quen với môi trường đại học, làm cơ sở để triển khai kế hoạch công tác đầu năm học cho những năm sau, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) xây dựng, triển khai Phiếu khảo sát ý kiến tân sinh viên về công tác đầu năm học và Tuần SHCD-SV năm học 2015-2016. Thông tin chi tiết tại văn bản đính kèm.

Công văn về việc triển khai Phiếu khảo sát Tân sinh viên năm học 2015-2016.

Mẫu Phiếu khảo sát.

Ban CTSV - ĐHQG-HCM

Merry Chrismas