Sức sống của chủ nghĩa Marx là cơ sở xây dựng đất nước theo con đường XHCN
[Ngày đăng 07/05/2018]

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc ĐHQG-HCM đã khẳng định như vậy tại hội thảo kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx: “Các Mác và thời đại ngày nay”. Hội thảo do Trường ĐH KHXH&NV, Trường ĐH Kinh tế - Luật và Trung tâm Lý luận Chính trị ĐHQG-HCM phối hợp tổ chức ngày 5/5.

Ông Đạt cho biết, thời kỳ ra đời của chủ nghĩa Marx gắn liền với cuộc cách mạng công nghiệp lần I, đến nay đã diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần IV.  Đây là khoảng thời gian dài với những biến đổi lớn của đời sống kinh tế, chính trị thế giới, do đó việc tiếp thu chủ nghĩa Marx cần liên tục bổ sung và hoàn chỉnh.

“Lúc sinh thời Karl Marx đã nhiều lần khẳng định học thuyết của các ông không phải là hoàn thiện, bất biến, giáo điều mà chỉ là kim chỉ nam cho hành động. Do vậy, những người cách mạng đời sau cần liên tục bổ sung và phát triển làm cho học thuyết Marx trở nên hoàn chỉnh” - PGS.TS Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

Theo PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, sự hoàn chỉnh chủ nghĩa Marx cần gắn với thực tiễn cách mạng đang vận động, tiếp thu có chọn lọc các tư tưởng, học thuyết tiến bộ trên thế giới để làm sâu sắc, sống động và hiện thực chủ nghĩa Marx.  Giám đốc ĐHQG-HCM khẳng định: “Ý nghĩa thời đại và sức sống  của chủ nghĩa Marx chính là cơ sở để chúng ta khẳng định xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng ta đã xác định”.

Đặt vấn đề “Phải chăng chủ nghĩa Marx - Lenin đã lỗi thời?” trong phát biểu đề dẫn, GS.TS Võ Văn Sen - Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV ĐHQG-HCM cho rằng sức sống của chủ nghĩa Marx chính là ở bản chất cách mạng và khoa học của nó chứ không phải ở những nội dung cụ thể của nó.

“Chúng ta không hề coi lý luận của Marx như là một cái gì đó đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu so với cuộc sống. Hơn nữa, chính tiếp thu bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Marx, chúng ta mới có thể bổ sung, phát triển và khắc phục những hạn chế mà trong thời đại mình, Karl Marx chưa có điều kiện nhìn thấy” - GS Võ Văn Sen cho biết.

Ông Sen cũng kêu gọi cần chống lại những toan tính tầm thường hóa chủ nghĩa Marx, “biến chủ nghĩa này thành thứ tôn giáo đặc biệt mà ở đó những người cộng sản đóng vai những linh mục đỏ, còn học thuyết marxist thì được soạn lại thành những mệnh đề mang tính giáo huấn, như những lời thiêng trong Kinh Thánh”.

Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV ĐHQG-HCM hy vọng thông qua hội thảo, các học giả, nhà nghiên cứu sẽ góp phần làm phong phú thêm nhận thức xã hội về cống hiến của Marx, giá trị và sức sống của chủ nghĩa Marx trong thời đại ngày nay.


PGS.TS Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội thảo.


Các nhà nghiên cứu tham dự hội thảo.

Tin, ảnh: PHIÊN AN


Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15575335
Đang online : 217
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas