Giảng viên
Báo cáo thực hiện kế hoạch biến chế năm 2011, xây dựng biên chế 2012
[Ngày đăng 24/02/2012]
Nhằm thực hiện công tác xây dựng kế hoạch biên chế năm 2012, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị Văn phòng ĐHQG-HCM, các đơn vị thành viên và trực thuộc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch biên chế năm 2011 và lập kế hoạch biên chế năm 2012 theo biểu mẫu đính kèm:

2012 _ Mau bao cao KHBC.xls   (Biểu mẫu 1)
2012 _ Mau bao cao CBVC.xls
   (Biểu mẫu 2)

Trong đó có lưu ý một số vấn đề sau:
1. Thực trạng đội ngũ cán bộ nghiên cứu còn khiêm tốn so với định hướng trở thành đại học nghiên cứu của các trường thành viên. Đề nghị các trường có kế hoạch tăng cường biên chế cho đối tượng này, đặc biệt tại các phòng thí nghiệm trọng điểm.
2. Trong phần Đánh giá kế hoạch biên chế năm 2011 (biểu mẫu 1), đề nghị có thống kê và đánh giá các chỉ số sau:
- Tỉ lệ kết quả thực hiện kế hoạch biên chế so với số biên chế đã được phê duyệt.
- Tỉ lệ số bộ phận đạt được kế hoạch đã được phê duyệt so với tổng số bộ phận trực thuộc đơn vị.

Đề nghị báo cáo gửi bằng văn bản, kèm theo file về ĐHQG-HCM thông qua Ban Tổ chức-Cán bộ và địa chỉ: lnthuynh@vnuhcm.edu.vn trước ngày 10/3/2012.

Trân trọng.


                                                       (Trích công văn số 227/ĐHQG-TCCB ngày 23 tháng 02 năm 2012)
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15283100
Đang online : 112
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas