Quy hoạch Khu Đô thị ĐHQG-HCM
[Ngày đăng 05/12/2015]
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 ĐHQG TP.HCM                                      Tải về

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 các dự án thành phần

 • Quy hoạch các khu                                                      Quy hoạch   
 • Trường Đại học Bách khoa                                          Quy hoạch             Phối cảnh
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên                            Quy hoạch             Phối cảnh
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn            Quy hoạch            Phối cảnh
 • Trường Đại học Công nghệ Thông tin                         Quy hoạch             Phối cảnh
 • Trường Đại học Quốc tế                                               Quy hoạch             Phối cảnh
 • Trường Đại học Kinh tế - Luật                                     Quy hoạch             Phối cảnh
 • Khu Công nghệ Phần mềm                                    
  • Công nghệ phần  mềm 1                                   Quy hoạch            Phối cảnh
  • Công nghệ phần mềm 2                                    Quy hoạch            Phối cảnh

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu đô thị ĐHQG TP.HCM                           Tải về

Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15438055
Đang online : 561
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas