[05/03/2010]
Ban Quan hệ Đối ngoại
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.
E-mail: qhqt@vnuhcm.edu.vn
[05/03/2010]
I. CHỨC NĂNG:
Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý công tác quan hệ, hợp tác quốc tế trong toàn ĐHQG.HCM.
[04/03/2010]
* Trưởng ban: TS. Lê Thành Long
* Các cán bộ:


- Lê Văn Hinh
- Mai Thu Vân
- Lê Thị Thủy Triều
- Lê Quốc Bảo

- Trà Thị Kim Ngân


1
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15575330
Đang online : 213
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas