Đảng bộ
Lời giới thiệu
[Ngày đăng 23/01/2010]

Ðảng bộ Ðại học Quốc gia (ÐHQG) TPHCM là Đảng bộ cấp trên cơ sở đuợc tách ra từ Đảng bộ Khối các Trường Đại học – Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp từ tháng 10/1996, Đảng ủy lâm thời hoạt động từ tháng 10/1996 đến tháng 04/1997, đi vào hoạt động chính thức sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQG lần thứ I.

Trong quá trình hoạt động, có sự thay đổi liên tục về quy mô và tổ chức : tách ra một số Đảng bộ và Chi bộ trực thuộc (Đảng bộ Đại học Sư phạm), Chi bộ Viện nghiên cứu Giáo dục phía Nam vào tháng 10/1998, giải thể Đảng bộ Đại học Đại cương vào tháng 09/1998), thành lập mới một số Đảng bộ và Chi bộ trực thuộc (Đảng bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng tháng 08/1998, Chi bộ Viện Môi trường và Tài nguyên năm 1999, Chi bộ khoa kinh tế).

ĐHQG là mô hình đào tạo mới, được hình thành từ sự sáp nhập các trường đại học thành viên - tổ chức đào tạo theo phương thức truyền thống, đơn lĩnh vực, khép kín thành tổ chức đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, kết hợp chặt chẽ giữa công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với chất lượng và hiệu quả cao, phục vụ tích cực cho sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, đặc biệt cho khu vực phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc điểm này ảnh hưởng trực tiếp, chi phối sâu sắc đến toàn bộ quá trình xây dựng và phát triển của ĐHQG. Nói cách khác, đây là trách nhiệm và nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Đảng bộ ĐHQG phải tổ chức lãnh đạo, triển khai và thực hiện, đây cũng là nội dung cơ bản trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) của các tổ chức Đảng cơ sở cũng như của Đảng bộ ĐHQG TP.Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ I vừa qua.

Các tin khác
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15278483
Đang online : 199
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas