Liên hệ Ban công tác sinh viên
[Ngày đăng 30/07/2015]

Ban Công tác Sinh viên ĐHQG-HCM 

Email: ctsv@vnuhcm.edu.vn   

Điện thoại: (028) 37242160  

Nội bộ: 1352 - 1354

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

E-mail

1

TS Lê Thị Thanh Mai

Trưởng Ban

37242160 (1355)

mai@vnuhcm.edu.vn

2

TS Lưu Trung Thủy

Phó Trưởng ban

37242160 (1357)

ltthuy@vnuhcm.edu.vn

3

ThS Lê Thị Thu Hà

Trưởng phòng phụ trách công tác hướng nghiệp - tư vấn tuyển sinh

    37242160
  (1354)
lttha@vnuhcm.edu.vn

4

Bà Võ Thị Diệu Ái

Chuyên viên công tác học bổng, số liệu, công tác y tế trường học

37242160
(1352)

dieuai@vnuhcm.edu.vn

5

Ông Lương Thành Đạt

Chuyên viên phụ trách công tác thông tin việc làm sinh viên

37242160
(1352)

 
datlt@vnuhcm.edu.vn

6

Bà Trần Thanh Hằng

Chuyên viên phụ trách chế độ chính sách, giao lưu sinh viên, đảm bảo chất lượng

37242160
(1352)

 
hangtt@vnuhcm.edu.vn

7

Ông Hồ Hoài Khương

Chuyên viên phụ trách công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức - lối sống; pháp luật cho SV; công tác thi đua khen thưởng và rèn luyện sinh viên

37242160
(1352)

hhkhuong@vnuhcm.edu.vn

8

Ông Đỗ Xuân Vinh

Chuyên viên phụ trách công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác sinh viên nội - ngoại trú và hoạt động tuyên truyền

37242160
(1352)

vinhdx@vnuhcm.edu.vn

 

Các tin khác
Merry Chrismas