Liên hệ Ban công tác sinh viên
[Ngày đăng 03/08/2015]

Ban Công tác Sinh viên ĐHQG-HCM 

Email: ctsv@vnuhcm.edu.vn   

Điện thoại: (028) 37242160  

Nội bộ: 1352 - 1354

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

E-mail

1

TS Lê Thị Thanh Mai

Trưởng Ban

37242160 (1355)

 mai@vnuhcm.edu.vn

2

TS Lưu Trung Thủy

Phó Trưởng ban

37242160 (1357)

 ltthuy@vnuhcm.edu.vn

3

ThS Lê Thị Thu Hà

Chuyên viên, phụ trách bộ phận hướng nghiệp, việc làm
    37242160
       (1354)
 lttha@vnuhcm.edu.vn

4

Bà Võ Thị Diệu Ái

Chuyên viên công tác y tế trường học, cộng tác thể dục thể thao ngoại khóa

37242160
(1352)

dieuai@vnuhcm.edu.vn

5

Bà Trần Thanh Hằng

Chuyên viên phụ trách tự đánh giá CTSV, công tác đảm bảo chất lượng

37242160
(1352)

 
hangtt@vnuhcm.edu.vn

6

Ông Hồ Hoài Khương

Chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng và rèn luyện sinh viên

37242160
(1352)

 
 hhkhuong@vnuhcm.edu.vn

7

Ông Võ Thành Thắng

Chuyên viên phụ trách công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức - lối sống; pháp luật cho HSSV

37242160
(1352)

 thanhthang@vnuhcm.edu.vn

8

Ông Đỗ Xuân Vinh

Chuyên viên phụ trách công tác nội trú, ngoại trú

37242160
(1352)

doxuanvinh83@gmail.com

 

Các tin khác
Merry Chrismas