Liên hệ Ban công tác sinh viên
[Ngày đăng 04/08/2015]

Ban Công tác Sinh viên ĐHQG-HCM 

Email: ctsv@vnuhcm.edu.vn   

Điện thoại: (08) 37242160  

Nội bộ: 1352 - 1354

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

E-mail

1

TS Lê Thị Thanh Mai

Trưởng Ban

37242160 (1355)

 mai@vnuhcm.edu.vn

2

ThS Lưu Trung Thủy

Phó Trưởng ban

37242160 (1357)

 ltthuy@vnuhcm.edu.vn

3

TS Đỗ Văn Biên

Phó Trưởng ban

37242160
   (1356)

 dvbien@vnuhcm.edu.vn

4


Bà Trần Hà Anh

 

Chuyên viên, phụ trách công tác đối ngoại về HSSV, các chương trình học tập nâng cao trình độ cho cán bộ làm CTSV

37242160
(1354)

 haanh@vnuhcm.edu.vn

5

Bà Võ Thị Diệu Ái

Chuyên viên công tác y tế trường học, cộng tác thể dục thể thao ngoại khóa

37242160
(1352)

dieuai@vnuhcm.edu.vn

6

 ThS Lê Thị Thu Hà

Chuyên viên, phụ trách bộ phận hướng nghiệp, việc làm

37242160
(1354)

 
 lttha@vnuhcm.edu.vn

7

Ông Trần Quốc Hòa

Chuyên viên phụ trách tự đánh giá CTSV, công tác đảm bảo chất lượng

37242160
(1352)

 

 tqhoa@vnuhcm.edu.vn

8

Ông Võ Thành Thắng

Chuyên viên phụ trách công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức - lối sống; pháp luật cho HSSV

37242160
(1352)

 thanhthang@vnuhcm.edu.vn

9

Bà Nguyễn Ngọc Lê Trâm

Chuyên viên, phụ trách công tác hỗ trợ sinh viên

37242160
(1352)

             nnltram@vnuhcm.edu.vn

 10   Ông Hồ Hoài Khương Chuyên viên phụ trách công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức - lối sống; pháp luật cho HSSV
 37242160
(1352)

 
hhkhuong@vnuhcm.edu.vn

 

Các tin khác
Merry Chrismas