[Ngày đăng 07/05/2018]

Trưởng Ban:

  • TS Lê Thị Thanh Mai 

Phó Trưởng Ban: 

  • TS. Lưu Trung Thủy

Chuyên viên:

  • ThS. Lê Thị Thu Hà
  • Bà Võ Thị Diệu Ái
  • Ông Lương Thành Đạt
  • Bà Trần Thanh Hằng
  • Ông Hồ Hoài Khương
  • Ông Đỗ Xuân Vinh

Email: ctsv@vnuhcm.edu.vn

Các tin khác
Merry Chrismas