Quan hệ Đối ngoại
Hợp tác nghiên cứu
[Ngày đăng 08/03/2010]
1. Chương trình Core University Programs ngành môi trường
2. Chương trình Hợp tác Mỹ
3. Trung tâm thông tin tư liệu
Trung tâm cung cấp thông tin về Hoa Kỳ, về các vấn đề Việt Nam và Hoa kỳ cùng quan tâm cho công chức chính phủ Việt Nam, cán bộ Đảng, đại biểu Quốc Hội, giảng viên và các nhà quản lý trường Đại Học, các nhà nghiên cứu cũng như bạn đọc có quan tâm đặc biệt đến Hoa Kỳ
Tư liệu của trung tâm gồm có sách tham khảo, tài liệu của chính phủ hoa Kỳ và các ấn phẩm định kỳ. Qua mạng Internet, trung âm có thể truy cập đến các cơ sở dữ liệu trực tuyến ở Hoa kỳ như Lexis – Nexis, cơ sở dữ liệu về luật pháp và báo chí; STAR – USA, cơ sở dữ liệu về thương
mại và ProQuest Direct Online có thể truy cập hơn 300 tiêu đề toàn văn cũng như tóm lược các bài báo của khoảng 1400 tạp chí. Trung tâm có thể truy cập vào BusinessLINK, cung cấp bản tóm lược của 100 ấn phẩm kinh doanh, quản lý và mậu dịch được cập nhật hàng tháng. USIS cũng có báo NewYork Times lưu trên đĩa, cung cấp toàn văn các bài phóng sự về các vấn đề quốc tế được đăng tải trên tờ báo nổi tiếng này
4. Chương trình báo chí
Sở Thông tin hoa Kỳ tiếp nhận và giải quyết các đề nghị phỏng vấn của các nhà Báo Việt Nam và Quốc tế quan tâm đến các hoạt động của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp.Hồ Chí Minh và các vấn đề quan hệ Việt – Mỹ. Ngoài ra, qua Washington File, mạng thông tin điện tử nối với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington, chúng tôi chọn lọc văn bản các bài phát biểu của các quan chức Hoa kỳ, các bài báo và các bài bình luận từ báo in và báo điện tử của Hoa kỳ để dịch ra tiếng Việt rồi chuyển đến các độc giả Việt Nam có quan tâm và chuyển đến các báo điạ phương để đăng tải
5. Chương trình dịch sách
Chương trình này mua bản quyền và đôi khi tài trợ cho việc dịch và xuất bản bằng tiếng Việt sách của các tác giả Hoa kỳ. Tài trợ được cung cấp trên cơ sở cạnh tranh giữa các cơ quan Việt Nam có quan tâm. Các cơ quan này được khuyến khích cùng chia sẻ các khoản chi phí và thoả thuận phát hành sách. Chương trình bao gồm các đầu sách về khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế học và tiểu thuyết
6. Chương trình chuyên gia
Chương trình mời một chuyên gia Hoa Kỳ có năng lực sang làm việc taị các cơ quan Việt Nam trong thời gian một tuần đến mười tháng để tổ chức hội thảo tập huấn, giúp xây dựng giáo trình, tư vấn, v.v… về các lĩnh vực Hoa Kỳ học, khoa học giáo dục, luật và giáo dục luật pháp, quản lý môi trường, thị trường vốn và các lĩnh vực khác. Cơ quan Việt Nam có nhu cầu cần gửi đề nghị đến USIS Tp.Hồ Chí Minh trình bày lý do cần chuyên gia, kế hoạch làm việc và hoạt động dự kiến, những yêu cầu cụ thể về chuyên gia và kết quả dự kiến sẽ đạt được từ chương trình. USIS Tp. Hồ Chí minh sẽ tài trợ tất cả các khoản chi phí trừ chi phí nhà ở của chuyên gia. Chi phí này sẽ do cơ quan nước chủ nhà chịu trách nhiệm.
7. Chương trình diễn giả
Chương trình diễn giả mời và tài trợ cho các học giả và chuyên gia Hoa kỳ sang thuyết trình tại các cơ quan Việt nam quan tâm đến những vấn đề của Hoa Kỳ như lịch sử, văn hoá, chính trị, chính sách ngoại giao, chiến lược an ninh quốc tế – khu vực và các lĩnh vực khác. USIS cũng có thể tài trợ một phần chi phí tổ chức như tiền thuê hội trường, dịch báo cáo, phiên dịch v.v… cơ quan Việt Nam có nhu cầu có thể liên hệ với USIS Tp.Hồ Chí minh để bàn khả năng thực hiện chương trình này·       
Liên hệ:
Mọi yêu cầu có thể gửi tới Sở Thông tin Hoa Kỳ tại Tp.Hồ Chí Minh qua điện thoại 821-64000/04, bằng Fax 821-6405, hay bằng email tới:
- Lê Thị Thanh Hiền (mọi yêu cầu về chương trình báo chí và dịch sách): lthhcmc@usia.gov
- Nguyễn Hữu Luận (mọi yêu cầu về chương trình Khách tham quan quốc tế, chương trình Hubeert H. Humphrey, Chương trình Diễn giả, Chương trình Chuyên gia): nhlhcmc@usia.gov
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15438053
Đang online : 559
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas