Đảng bộ
NGHỊ QUYẾT
[Ngày đăng 23/01/2010]

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
ĐHQG-HCM LẦN THỨ 8 (KHÓA III)

 


Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM (khoá III) ngày 24/5/2007 đã làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các nội dung sau:

- Vấn đề tài chính Đại học, hoàn thiện cơ chế về công tác tài chính, huy động nguồn vốn đầu tư tại Đại học Quốc gia Tp. Hồ chí Minh.

- Tình hình công tác của Đảng bộ Đại học Quốc gia Tp.Hồ chí Minh từ đầu tháng 3/2007 đến nay.

- Kế hoạch tổng kết 6 năm thực hiện thông báo số 315-TB/TW ngày 29/8/2000 của Thường vụ Bộ Chính trị về chủ trương tổ chức lại hai Đại học Quốc gia.

Trên cơ sở thảo luận tại Hội nghị và kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM quyết nghị:

 1. Thông qua các nội dung trình bày trong Hội nghị, giao Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu ý kiến của Hội nghị để bổ sung và ban hành.
 2. Giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy:
  • Lãnh đạo để triển khai việc xây dựng dự án “Đổi mới công tác tài chính của Đại học Quốc gia Tp.Hồ chí Minh” và tiến độ triển khai thực hiện dự án này.
  • Chỉ đạo các cơ sở đảng tổ chức tổng kết việc thực hiện thông báo số 315-TB/TW ngày 29/8/2000 của Thường vụ Bộ Chính trị theo kế hoạch đã được Ban chấp hành thông qua; xem đây là một đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ để tiếp tục nâng cao nhận thức và thống nhất hành động trong cán bộ, đảng viên, nhân viên và sinh viên nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng mô hình Đại học Quốc gia.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ I (1997-2000)

 


Đại hội Đại biểu Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I (1997-2000) được tiến hành từ ngày 21/4/1997 đến ngày 22/4/1997 tại trường đại học Sư phạm (280 An Dương Vương, Q.5, Tp.HCM).

Tham gia Đại hội có 154 đại biểu trên tổng số 155 đại biểu được triệu tập.

 1. Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 1997-2000. Báo cáo của Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ ĐHQG. Báo cáo của Giám đốc ĐHQG-HCM và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Tạo- uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tuyên huấn ban TT-VH Thành uỷ Tp.HCM.
 2. Trong không khí sôi nổi với tinh thần thẳng thắn với ý thức xây dựng và trách nhiệm cao trên cơ sở của Nghị quyết TW II. Đại hội đã cơ bản thống nhất những nội dung kiểm điểm chính trong báo cáo về các mặt công tác chính trị – tư tưởng, công tác lãnh đạo chuyên môn, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, công tác tổ chức, xây dựng Đảng và công tác kiểm tra.
  Đại hội đã đánh giá cao những hoạt động tích cực mạnh dạn theo xu hướng đổi mới của Ban chấp hành lâm thời. Ban Giám đốc, các Trường và các tổ chức thành viên ĐHQG nhằm thực hiện các nghị quyết của Trung ương cũng như của Thành uỷ Tp.HCM.
 3. Đại hội cơ bản nhất trí với đề án về phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ ĐHQG nhiệm kỳ 1997-2000. Từ đó đã đề ra những chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:
  1. Đẩy mạnh đa dạng hoá các loại hình đào tạo , bảo đảm và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, khắc phục khó khăn để nâng cao quy mô đào tạo lên tới 1.5 lần so với năm 1995 như Nghị quyết TW II đã đề ra.
  2. Thay thế, bổ sung trang thiết bị mới xây dựng mới cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm, phương tiện và dụng cụ giảng dạy, thư viện. Phấn đấu có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến của khu vực vào năm 2000.
  3. Đến năm 2000, đội ngũ cán bộ giảng dạy của ĐHQG có từ 60-65% đạt trình độ từ Thạc sĩ trở lên trong đó có 25-30% là Tiến sĩ và Phó tiến sĩ.
  4. Đảng bộ ĐHQG-HCM phấn đấu liên tục giữ vững Đảng bộ TSVM. 100% Đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu Đảng bộ TSVM.
  5. Tăng cường công tác phát triển Đảng, phấn đấu đạt tỷ lệ Đảng viên trong cán bộ công nhân viên từ 35-37% vào năm 2000 (hiện nay là 30%). Đặc biệt chú trọng phát triển đảng trong đoàn viên TNCS HCM theo tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ Tp.HCM lần thứ VI.
  6. Phấn đấu đến năm 2000 hoàn tất công trình xây dựng giai đoạn 1 theo qui hoạch chung của ĐHQG: đường vành đai, ký túc xá, nhà điều hành ĐHQG xây dựng thêm phòng học Đại học đại cương, triển khai xây dựng Đại học Luật và một số cơ sở của các trường thành viên khác.
 4. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM Tp.HCM nhiệm kỳ 1997-2000 nghiêm chỉnh tiếp thu và nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ cùng các ý kiến đóng góp của các đại biểu trong đại hội, đặc biệt chú trọng các ý kiến sau đây:
  1. Cần nghiên cứu một cách nghiêm túc và khoa học để triển khai quy chế của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/3/1997 về ĐHQG-HCM. Rút kinh nghiệm hơn một năm hoạt động của ĐHQG cần tiếp tục nghiên cứu về cơ chế tổ chức để hoàn chỉnh mô hình ĐHQG đáp ứng được vai trò vị trí và chức năng của nó. Khi triển khai quy chế của Thủ tướng Chính phủ cần chú ý giải quyết mối quan hệ giữa Bộ GD-ĐT, ĐHQG-các Trường thành viên.
  2. Thực hiện việc rà soát lại 7 chương trình đào tạo giai đoạn I của Bộ, điều chỉnh bổ sung sao cho thích nghi vời đặc thù đào tạo của các trường, các ngành. Đồng thời thực hiện kiểm tra và điều chỉnh lại sao cho hợp lý, hiệu quả kế hoạch tuyển sinh và đào tạo hai giai đoạn. Rà soát và hoàn chỉnh chương trình đào tạo hệ Cao đẳng theo chủ trương của Bộ Giáo dục – Đào tạo.
  3. Cần thiết phải tiến hành nghiên cứu, tổ chức hội thảo, tham khảo ý kiến rộng rãi, từ đó tìm ra giải pháp khả thi, có hiệu quả để giài quyết mối quan hệ giữa sự phát triển quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo theo tinh thần Nghị quyết TW II. Trong đó đặc biệt chú ý phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy cũng như đội ngũ quản lý cả về số lượng lẫn chất lượng.
  4. Tăng cường công tác chính trị – tư tưởng trong sinh viên, quan tâm đúng mức đến việc dạy người, tăng cường sự chỉ đạo cũng như tạo điều kiện cho các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS và hội sinh viên phát huy mạnh mẽ vai trò và chức năng của mình, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ĐHQG-HCM. Cần thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ nữ, tạo điều kiện cho chị em phát huy trí tuệ và tiềm năng của mình đóng góp vào sự nghiệp chung.
  5. Sớm nghiên cứu và ban hành các quy chế về học vụ, về giáo viên, về sư phối hợp lãnh đạo và điều hành trong tổ chức bộ máy của ĐHQG-HCM nhằm thực hiện sự lãnh đạo và điều hành thống nhất, đồng thời để tăng cường tính chủ động cũng như tinh thần trách nhiệm của các trường thành viên.
  6. Để thống nhất về hành động và để hoạt động có hiệu quả, các chủ trương, chương trình lớn của ĐHQG-HCM cần được Đảng uỷ, Ban Giám đốc thảo luận, trao đổi với các tổ chức Đoàn thể, các trường, các tổ chức thành viên trong ĐHQG trên nguyên tắc tập trung dân chủ.
 5. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 17 đồng chí thay mặt cho Đại hội điều hành hoạt động của Đảng bộ ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 1997-2000.
 6. Đại hội yêu cầu tất cả đảng viên và kêu gọi toàn thể CBCNV, HSSV thuộc ĐHQG-HCM nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu hết sức mình vì sự nghiệp cao cả mà Đảng và Nhà nước đã giao phó trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Đại hội tha thiết đề nghị các cơ quan Đảng, Chính quyền, Ban ngành, Đoàn thể Trung ương và các địa phương trong khu vực tạo mọi điều kiện thuận lợi để ĐHQG-HCM – nơi Đảng và Nhân dân tin yêu kỳ vọng, thực hiện tốt nhiệm vụ dạy người, dạy chữ và dạy nghề, ngày càng xứng đáng là địa chỉ tự hào của khoa học, giáo dục và văn hóa Việt Nam.

Nghị quyết đã thông qua đại hội vào ngày 22/4/1997.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ II (2001-2005)

 


Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Quốc gia Tp. HCM nhiệm kỳ II (2001-2005)với tổng số 86 Đại biểu chính thức thay mặc cho hơn 550 đảng viên của Đảng bộ cơ sở, và 2 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đại học Quốc gia Tp. HCM (ĐHQG-HCM).

Đại hội khai mạc vào lúc 8.00 giờ, ngày 01/12/2000 (vòng 1)và tiếp tục (vòng 2) vào ngày 21/6/2001, tại hội trường trường Đại học kiến trúc Tp. HCM.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Tấn Phát, uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trường Bộ Giáo dục & Đào tạo, Giám đốc ĐHQG-HCM, đồng chí Phạm Phương Thảo – Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Tp. HCM, Trưởng ban Văn hoá – Tư tưởng Thành uỷ Tp. HCM; các đồng chí đại diện cho cơ quan Đảng của Trung ương, của Bộ GD&ĐT, đại diện ban chức năng của Thành uỷ Tp. HCM, của Ban Giám đốc và các Ban chức năng thuộc ĐHQG-HCM đến tham dự và làm việc cùng đại hội.

Đại hội làm việc theo chương trình nghị sự do Đại hội thông qua dưới sự điều khiển của Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn do đại hội bầu ra.

Đại hội đã nghe.

 1. Báo cáo tổng kết hết nhiệm kì I (1997-2000) và phương hướng nhiệm vụ kỳ II (2001-2005), Bản kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ I (1997 -2000) do bí thư Đảng uỷ Lâm Quốc Dũng thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ trình bày.
 2. Báo cáo của đồng chí Nguyễn Tấn Phát, uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Giám đốc ĐHQG-HCM.
 3. Ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ Tp. HCM đối với Đại hội do đồng chí Phạm Phương Thảo – uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Văn hoá – Tư tưởng Thành uỷ Tp. HCM trình bày.
 4. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng cho Báo cáo và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2001 -2005) của Ban chấp hành Đảng bộ do đồng chí Ngô Văn Lệ trình bày.

Sau khi thảo luận sôi nổi, nghiêm túc, dân chủ công khai với tinh thần trách nhiệm xây dựng các bản báo cáo nêu trên, và trên cơ sở biểu quyết tại Đai hội đại biểu Đảng bộ Đại học Quốc gia Tp. HCM nhiệm kỳ II (2001 – 2005).

Quyết Nghị

 1. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I (1997 – 2000) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2001 – 2005).
 2. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng cho báo cáo và phương hướng nhiệm kỳ II (2001-2005).
 3. Giao cho Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ II (2001 – 2005) căn cứ vào kết quả thảo luận, kết quả biểu quyết đã được công bố tại đại hội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Phương Thảo – uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Tp. HCM thay mặt Thành uỷ Tp. HCM, báo cáo của đồng chí Nguyễn Tấn Phát - Giám đốc ĐHQG – HCM báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đại biểu và các báo cáo tham luận tại Đại hội để chỉ đạo chỉnh lý thành văn kiện chính thức của Đại hội.
 4. Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM nhiệm kỳ II (2001-2005) có trách nhiệm cụ thể hoá Nhị quyết Đại hội, xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt trong toàn bộ Đảng bộ, trong toàn thể cán bộ - công nhân viên chức các trường thành viên và các đơn vị thuộc ĐHQG và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQG-HCM nhiệm kỳ II (2001 -2005).

Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQG-HCM diễn ra vào thời điểm đầy ý nghĩa: vào giữa năm đầu tiên của thế kỷ mới và thiên niên kỷ mới, thời điểm mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ở Tp. HCM, cũng như khắp mọi miền đất nước đang sôi nổi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tp. HCM lần thứ VII.

Đại hội kêu gọi toàn thể Đảng viên, cán bộ - công nhân viên chức trong ĐHQG-HCM ra sức thi đua tăng cường đoàn kết, tích cực phấn đấu thực hiện thăng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQG-HCM nhiệm kỳ II(2001-2005), nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tp. HCM lần thứ VII, nhằm xây dựng thành công ĐHQG-HCM thân yêu của chúng ta trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2005-2010

 


Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia Tp. HCM lần thứ III nhiệm kỳ 2005-2010 khai mạc phiên trù bị vào lúc 8g00 ngày 21/10/2005, và khai mạc chính thức vào lúc 8g30 ngày 22/10/2005 tại Hội trường Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM. Tham gia Đại hội, có mặt của 190 đại biểu trên tổng số 191 đại biểu được triệu tập, đại diện cho 846 đảng viên thuộc 6 Đảng bộ cơ sở và 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ ĐHQG-HCM.

Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Tấn Phát, uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc ĐHQG-HCM, đồng chí Phan Xuân Biên, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TP.HCM đến tham dự và làm việc cùng Đại hội.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch (5 đồng chí), Đoàn Thư ký (3 đồng chí) và làm việc theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đã nghe :

 1. Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kì II (2001 - 2005) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2005-2010) do đồng chí Nguyễn Quang Điển, Bí thư Đảng ủy ĐHQG-HCM trình bày.
 2. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ II (2001 - 2005) do đồng chí Nguyễn Văn Đến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy ĐHQG-HCM trình bày.
 3. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đại biểu dự đại hội : (i) cho Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kì II (2001 - 2005) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2005-2010) của Đảng bộ ĐHQG-HCM, (ii) cho Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ VIII nhiệm kỳ (2005 – 2010) do đồng chí Lê Trung Hiếu, Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM trình bày.
 4. Báo cáo tổng hợp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi) trình Đại hội X của Đảng, do đồng chí Phan Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQG-HCM trình bày.
 5. Phát biểu của đồng chí Phan Xuân Biên, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TP.HCM.
 6. Phát biểu của đồng chí Nguyễn Tấn Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc ĐHQG-HCM.

Sau khi thảo luận sôi nổi, nghiêm túc, dân chủ và công khai, với tinh thần trách nhiệm cao để xây dựng các bản báo cáo nêu trên, trên cơ sở đồng thuận của đại biểu thông qua hình thức biểu quyết, Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia Tp. HCM lần thứ III nhiệm kỳ 2005 – 2010.

QUYẾT NGHỊ

 1. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2000 - 2005) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2005 – 2010).
 2. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đại biểu dự đại hội cho Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kì II (2001 - 2005) và phương hướng nhiệm vụ kỳ III (2005-2010) của Đảng bộ ĐHQG-HCM, và báo cáo tổng hợp ý kiến cho các văn kiện của Đại hội cấp trên.
 3. Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ III (2005 – 2010) căn cứ vào kết quả thảo luận, kết quả biểu quyết báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu và các tham luận tại đại hội để chỉnh lý thành văn kiện chính thức của Đại hội.
 4. Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM nhiệm kỳ III (2005-2010) có trách nhiệm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội, xây dựng kế hoạch triển khai và quán triệt trong toàn Đảng bộ; lãnh đạo; toàn thể cán bộ - viên chức, sinh viên - học sinh; tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết đại hội Đảng bộ ĐHQG-HCM nhiệm kỳ III (2005 -2010).

Đại hội kêu gọi toàn thể Đảng viên, cán bộ - viên chức, sinh viên – học sinh trong ĐHQG-HCM tăng cường đoàn kết, ra sức thi đua, tích cực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQG-HCM nhiệm kỳ III (2005-2010) nhằm xây dựng ĐHQG-HCM thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước, chứng tỏ khả năng bắt kịp và sánh ngang với trình độ của các trường đại học tiên tiến của khu vực và thế giới.

Các tin khác
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15278480
Đang online : 198
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas