Giới thiệu
[Ngày đăng 21/01/2011]

Tầm nhìn

 

ĐHQG-HCM hướng đến xây dựng một hệ thống đại học trong tốp đầu Châu Á, nơi hội tụ của khoa học, công nghệ, văn hóa và tri thức Việt Nam.

 

 

Sứ mạng

 

ĐHQG-HCM là nơi tập trung giảng viên, sinh viên tài năng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra  những công trình nghiên cứu khoa học quan trọng; nơi đi đầu trong đổi mới, đóng góp quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước, thúc đẩy tiến bộ xã hội.

ĐHQG-HCM được quản trị, điều hành, quản lý theo mô hình hệ thống đại học mẫu mực với cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao trước xã hội đồng thời tự kiểm soát và xây dựng môi trường sáng tạo khoa học, tự do học thuật trong khu đô thị đại học kiểu mẫu.

 

 

Mục tiêu       

Giai đoạn 2016-2020, chiến lược ĐHQG TP.HCM được xây dựng với mục tiêu tổng quát như sau phát triển hệ thống và hoàn thiện mô hình tổ hợp (hệ thống) ÐHQG-HCM trên cơ sở của tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình (Accountability) và trách nhiệm tương ứng (Corresponding Responsibility)”.

 

Hệ thống các giá trị cơ bản

 

ĐHQG-HCM đang nỗ lực để hình thành một đại học quốc gia mang bản sắc và văn hóa riêng biệt, lấy những giá trị cơ bản của con người làm nền tảng cho sự phát triển bền vững; đồng thời là nơi nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão được tự do trao đổi, khám phá, sáng tạo khoa học và học tập suốt đời. Dựa trên triết lý giáo dục đó, ĐHQG-HCM hướng tới các giá trị:

-          Vì sự phát triển toàn diện của con người, lấy người học làm trung tâm.

-          Chất lượng giáo dục luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu cho mọi hoạt động.

-          Đề cao tính độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, sáng tạo khoa học.

-          Sự liên thông, hợp tác quốc tế là nòng cốt cho sự phát triển.

-          Đề cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác quản lý

-          Gắn kết và phục vụ cộng đồng

 
 

Các nhóm chiến lược

 

Nhóm chiến lược 1:Mô hình quản trị hệ thống (Quản trị đại học)

Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả quản trị toàn hệ thống ĐHQG-HCM

 

 Nhóm chiến lược 2: Cơ chế tài chính và phát triển nguồn lực

Mục tiêu: Đảm bảo nguồn lực tài chính cho phát triển bền vững của ĐHQG-HCM, gắn kết nguồn lực và mục tiêu

 

Nhóm chiến lược 3: Chất lượng đào tạo

Mục tiêu: ĐHQG-HCM xây dựng một hệ thống đào tạo có chất lượng hàng đầu Châu Á, giúp người học phát triển toàn diện và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân; Nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đáp ứng ngày càng cao nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

 

Nhóm chiến lược 4: Hiệu quả NCKH

Mục tiêu: Nghiên cứu khoa học đỉnh cao và phục vụ xã hội

Nhóm chiến lược 5: Khu đô thị đại học - Thành phố khoa học

Mục tiêu:Xây dựng khu đô thị đại học theo định hướng văn minh, hiện đại, thông minh với không gian mở; hài hòa, bền vững và phù hợp với môi trường.

Chiến lược 6: Hợp tác phát triển và hội nhập
Mục tiêu: Chủ động hội nhập khu vực và quốc tế; Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, địa phương, doanh nghiệp nhằm nâng cao vị thế ĐHQG-HCM tăng cường nguồn lực cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, thực hiện trách nhiệm cộng đồng.       

 

 

Các tin khác
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15407544
Đang online : 268
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas