Quan hệ Đối ngoại
Giới thiệu
[Ngày đăng 05/03/2010]
I. CHỨC NĂNG:
Ban Quan hệ Đối ngoại là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ĐHQG-HCM trong công tác xây dựng và phát triển quan hệ, hợp tác quốc tế và địa phương.
II. NHIỆM VỤ:
1.      Xây dựng và phát triển quan hệ, hợp tác quốc tế
2.           Quản lý hoạt động xây dựng, phát triển quan hệ, hợp tác quốc tế
3.           Phát triển và quản lý dự án
4.          
Xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác địa phương, doanh nghiệp
 
Các tin khác
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Khu Phố 06, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 12918022
Đang online : 302
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas