ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hướng nghiệp - tư vấn tuyển sinh năm 2017

    Sáng ngày 22-12-2017, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hướng nghiệp - tư vấn tuyển sinh năm 2017 và triển khai công tác năm 2018.

    Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của TS. Nguyễn Đức Nghĩa – Nguyên Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, Truởng Ban chỉ đạo Ban Hướng nghiệp – Tư vấn tuyển sinh ĐHQG-HCM, TS. Lê Thị Thanh Mai – Trưởng ban Công tác sinh viên, ĐHQG-HCM cùng các thầy, cô là thành viên Ban Hướng nghiệp - Tư vấn tuyển sinh ĐHQG-HCM, các trường đại học thành viên và TS. Trần Hữu Duy, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo trường ĐH Đà Lạt. 

TS. Nguyễn Đức Nghĩa báo cáo chuyên đề về những chỉ số tuyển sinh quan trọng năm 2017

     Hội nghị đã nghe TS. Nguyễn Đức Nghĩa đã chia sẻ những chỉ số tuyển sinh quan trọng cần lưu ý cho công tác hướng nghiệp – tư vấn tuyển sinh năm 2018 trong đó phân tích những đặc điểm trong công tác tư vấn tuyển sinh hiện nay, những đúc kết từ thống kê định lượng công tác tuyển sinh đại học năm 2017, những kinh nghiệm cho năm 2018. TS. Nguyễn Đức Nghĩa cũng cho rằng các trường đại học thành viên và các đơn vị đào tạo trực thuộc ĐHQG-HCM cần tiếp tục chú trọng công tác quảng bá hình ảnh, tư vấn tuyển sinh để không chỉ “tuyển đủ chỉ tiêu mà còn tuyển nhiều học sinh giỏi”.

TS. Lê Thị Thanh Mai tổng kết hoạt động năm 2017 và đề ra phương hướng năm 2018

     Tiếp đó, TS. Lê Thị Thanh Mai – Trưởng Ban Công tác sinh viên đã tổng kết các hoạt động hướng nghiệp - tư vấn tuyển sinh năm 2017. Theo TS. Lê Thị Thanh Mai, trong năm 2017, các chương trình hướng nghiệp – tư vấn tuyển sinh của ĐHQG-HCM và các trường đã góp phần phát triển thương hiệu, quảng bá hình ảnh, chất lượng đào tạo của hệ thống ĐHQG-HCM; điều này đã góp phần giúp các trường tuyển đủ, trong đó tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển tăng nhiều so với năm trước. Công tác tổ chức và phối hợp giữa các đơn vị chặt chẽ, chuyên nghiệp thể hiện sức mạnh hệ thống. TS. Lê Thị Thanh Mai cũng đã chỉ ra những hạn chế trong công tác tổ chức cần rút kinh nghiệm trong năm 2018.

ThS. Phùng Quán chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị.

 ThS. Trần Nam chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị.

     Tiếp đó, ThS. Phùng Quán – Trưởng phòng Truyền thông Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và ThS. Trần Nam – Trưởng phòng Truyền thông và Tổ chức sự kiện Trường ĐH KHXH&NV đã chia sẻ kinh nghiệm về công tác tư vấn tuyển sinh ở các địa phương và kinh nghiệm về công tác truyền thông trong tư vấn tuyển sinh.

     Hội nghị cũng được nghe TS. Trần Hữu Duy, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Đà Lạt chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tư vấn tuyển sinh của trường ĐH Đà Lạt, trong đó, nổi bật có chương trình “Một ngày làm sinh viên” của trường ĐH Đà Lạt dành cho học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

TS. Trần Hữu Duy, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Đà Lạt chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tư vấn tuyển sinh của trường ĐH Đà Lạt

    Hội nghị cũng đã thảo luận và đưa ra phương hướng công tác hướng nghiệp – tư vấn tuyển sinh năm 2018 với năm nhiệm vụ trọng tâm: (1) Hành trình các trường THPT tiềm năng, trường chuyên, (2) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, (3) Chương trình ngày hội, tư vấn tuyển sinh do các cơ quan báo, đài tổ chức, (4) Chương trình đón sinh viên tiềm năng của trường, (5) Thông tin – Truyền thông. Hội nghị đã thông qua quy trình phối hợp tổ chức chương trình về các trường THPT tiềm năng, trường chuyên.

     Kết thúc hội nghị, Ban Hướng nghiệp - Tư vấn Tuyển sinh đã thống nhất chương trình tư vấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

     Ngay sau hội nghị, các trường, khoa thành viên, trực thuộc ĐHQG-HCM sẽ chính thức triển khai các hoạt động hướng nghiệp – tư vấn tuyển sinh năm 2018.

Ban CTSV

Thảo luận các chủ đềThS. Phùng Quán, Trưởng phòng  Phòng Thông tin - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đóng góp ý kiến cho phương hướng năm 2018
 Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Trường Đại học Bách khoa đóng góp ý kiến cho phương hướng năm 2018.ThS. Nguyễn Đăng Quang, Trường Đại học Quốc tế đóng góp ý kiến cho phương hướng năm 2018Đại diện Trường Đại học Kinh tế - Luật đóng góp ý kiến cho phương hướng năm 2018 ThS. Lê Ngô Thục Vi, Trường Đại học Công nghệ Thông tin đóng góp ý kiến cho phương hướng năm 2018 ThS. Nguyễn Văn Toàn, Trường Đại học Công nghệ Thông tin đóng góp ý kiến cho phương hướng năm 2018 TS. Nguyễn Đức Nghĩa đóng góp ý kiến cho phương hướng năm 2018

Merry Chrismas