Giảng viên
[20/02/2013]
Căn cứ Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008,
Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 25/01/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) ban hành  Quy chế tạm thời về bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại ĐHQG-HCM,
Giám đốc ĐHQG-HCM gia nhiệm vụ cho Hiệu trưởng các trường đại học thành viên thực hiện việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo trình tự được quy định tại Công văn số 260/ĐHQG-TCCB ngày 19/02/2013.
Xet bo nhiem chuc danh giao su, pho giao su.pdf
1
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15387749
Đang online : 266
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas