Giảng viên
[05/04/2010]
Điều 1. Mục đích đánh giá cán bộ, viên chức
Đánh giá cán bộ, viên chức để xác định năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức và khả năng phát triển của cán bộ, viên chức; ...
[05/04/2010]

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

 

[05/04/2010]
 Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế về Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ công chức Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh.

 

1
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15387771
Đang online : 283
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas