[14/08/2017]
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức chương trình Kỹ năng định hướng "Hòa nhập với đời sống đại học" năm 2017 diễn ra từ ngày 15/8 đến 30/9/2017 với sự hỗ trợ của Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2.
Merry Chrismas