Quan hệ Đối ngoại
[01/10/2017]

Quy định thực hiện tổ chức, quản lý hội nghị hội thảo khoa học quốc tế về giáo dục và khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

[02/03/2017]
Quy định về quản lý công tác hợp tác quốc tế của ĐHQG-HCM:
[21/12/2015]
Ban Quan hệ Đối ngoại ĐHQG-HCM (Ban QHĐN) nhận hồ sơ mở  mới/ gia hạn chương trình liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài tại ĐHQG-HCM (CTLK). Hồ sơ phải đầy đủ theo quy định của Quyết định 803/QĐ-ĐHQG ngày 30/6/2015.
1
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15438040
Đang online : 551
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas