Đào tạo

Các chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng của ĐHQG-HCM

Danh sách các chương trình của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đạt chuẩn kiểm định quốc tế

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có 4 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế
  • 14/05/2018

Danh sách các chương trình của Trường ĐH KHXH&NV đạt chuẩn kiểm định quốc tế

Trường ĐH KHXH&NV có 8 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế
  • 14/05/2018

Danh sách các chương trình của Trường ĐH Quốc Tế đạt chuẩn kiểm định quốc tế

Trường ĐH Quốc Tế có 14 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế
  • 14/05/2018

Tin mới nhất

  • Giáo dục đại học trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

    Ngày 4/5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0). Sau đó một ngày, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký công văn số 1891/BGDĐT-GDĐH gửi các trường ĐH, CĐ về nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thích ứng với cuộc CMCN 4.0. Có thể thấy việc tăng cường cơ hội trong thời đại CMCN 4.0 đang là vấn đề được nhà nước ta rất quan tâm.
    • 08/09/2017