Sau đại học

NCS. Đoàn Thị Huệ, Trường ĐH KHXHNV bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 18/10/2017

 • 05/10/2017
 • Tên đề tài luận án: VẤN ĐỀ HƯ CẤU NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
  Chuyên ngành: Lý luận văn học
  Mã số: 62.22.01.20
  Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐOÀN THỊ HUỆ
  Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. PHÙNG QUÝ NHÂM
  Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
  Thời gian bảo vệ: 08g00, ngày 18/10/2017
  Địa điểm bảo vệ: Phòng C.105, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q1, Tp.HCM, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên