Liên hệ

Đại học Quốc gia TP.HCM

P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Số điện thoại: (+84-28) 37242181 - 37242160

Fax: (+84-28) 37242057