Nghiên cứu

 Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ĐHQG-HCM

Công bố quốc tế lĩnh vực KHXH&NV: Nan đề của học giới?

Công bố nghiên cứu ở tầm quốc tế của giới học thuật Việt Nam đã trở thành chủ đề gây chú ý trong dư luận những năm gần đây. Trong năm 2017, báo chí Việt Nam cho thấy 34% ứng viên giáo sư và 53% ứng viên phó giáo sư trong tổng số 1.226 hồ sơ được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước xét duyệt không có bài báo ISI/Scopus. Đặc biệt, những ngành có ít bài báo khoa học nhất chủ yếu thuộc về lĩnh vực KHXH&NV. Trong đó, ngành Luật học và ngành Ngôn ngữ học là hai ngành “trắng” bài báo khoa học quốc tế.
  • 05/10/2018

Gặp gỡ các nhà khoa học ĐHQG-HCM

Hơn 50 nhà khoa học từ các nhóm nhiên cứu, trường thành viên, trung tâm trực thuộc ĐHQG-HCM tham dự Tọa đàm “Gặp gỡ các nhà khoa học ĐHQG-HCM với Sở KH&CN TP.HCM” do ĐHQG-HCM tổ chức tại Nhà Điều hành ĐHQG, sáng 9/8.
  • 09/08/2018

Viện Nano trao tặng hệ thống quan trắc mặn cho tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre

Ngày 6 và 7/4, Viện Công nghệ Nano (INT) ĐHQG-HCM đã trao tặng Hệ thống quan trắc và cảnh báo xâm nhập mặn tự động cho hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre. Hệ thống này có thể đo độ mặn từ 0-15%o.
  • 28/06/2018

Tin mới nhất