Sản phẩm chuyển giao công nghệ

ĐHQG-HCM đa dạng hóa các hình thức chuyển giao công nghệ

 • 23/04/2019
 • Trước bối cảnh một nền kinh tế đang phát triển, hoạt động NCKH theo hướng ứng dụng và chuyển giao công nghệ (CGCN) của các tổ chức nghiên cứu, trường đại học tại Việt Nam còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, ĐHQG-HCM luôn linh động, đa dạng hóa các hình thức CGCN nhằm thực hiện nhiệm vụ đưa KH&CN phục vụ cộng đồng, thể hiện vai trò là một trung tâm CGCN lớn ở khu vực phía Nam.

  Trước nhất, CGCN từ kết quả nghiên cứu có đào tạo theo nhu cầu của địa phương. Theo hình thức này, thông qua các chương trình hợp tác về KH&CN giữa các địa phương và ĐHQG-HCM, các kết quả nghiên cứu sẽ được chuyển giao trực tiếp từ nguồn kinh phí địa phương hoặc theo các chương trình hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước. Loại hình CGCN thứ hai do ĐHQG-HCM thực hiện là CGCN dựa vào chương trình hợp tác nghiên cứu với doanh nghiệp.

  Doanh thu CGCN của ĐHQG-HCM giai đoạn 2011-6/2018.

  Theo số liệu thống kê năm 2017, các đơn vị của ĐHQG-HCM đã thực hiện khoảng 1.220 hợp đồng CGCN và dịch vụ KH&CN với tổng doanh thu đạt 249,6 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 3% so với doanh thu năm 2016. Từ đầu năm 2018 đến nay, các đơn vị của ĐHQG-HCM đã thực hiện hơn 316 hợp đồng CGCN và dịch vụ KH&CN với tổng doanh thu đạt 81,2 tỷ đồng. Trong đó, các hợp đồng cung cấp dịch vụ KH&CN/dịch vụ kỹ thuật cho công nghiệp với tỷ trọng chiếm hơn 59% tổng doanh thu, các hợp đồng CGCN và tư vấn KH&CN chiếm 34% doanh thu.

  Tỉ lệ loại hình dịch vụ KH&CN của ĐHQG-HCM đến tháng 6/2018.

  ĐHQG-HCM đang và sẽ tiếp tục ưu tiên thực hiện các dự án triển khai các sản phẩm nghiên cứu có tiềm năng thương mại, chú trọng đầu tư vào các hướng nghiên cứu có thế mạnh, ưu tiên phục vụ cộng đồng và phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong việc đặt hàng nghiên cứu phát triển KH&CN, yếu tố đầu ra của kết quả NCKH để tăng hàm lượng khoa học trong các hợp đồng CGCN.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên