Sự kiện

Sự kiện nghiên cứu đang diễn ra tại ĐHQG-HCM

Sự kiện sắp diễn ra

16 Tháng 08

Kỳ thi Đánh giá năng lực 2020

  • TP. HCM, Bến Tre, An Giang, Nha Trang, Đà Nẵng.
03 Tháng 09

Hội thi Olympic Hóa học Sinh viên toàn quốc lần thứ XI, năm 2020

  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
26 Tháng 11

Sự kiện đã diễn ra

27 Tháng 02

Tư vấn hướng nghiệp: "Tôi hiểu để tôi chọn!"

  • https://www.facebook.com/vnuhcm.info