Sự kiện

Sự kiện nghiên cứu đang diễn ra tại ĐHQG-HCM

Sự kiện đã diễn ra

04 Tháng 01

20 năm thành lập Trung tâm Quản lý Ký túc xá

  • Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
27 Tháng 02

Tư vấn hướng nghiệp: "Tôi hiểu để tôi chọn!"

  • https://www.facebook.com/vnuhcm.info