Sau đại học

Văn học và Phật học trên báo chí Phật giáo Việt Nam trước năm 1945 - NCS. Nguyễn Thị Thảo.

 • 01/11/2013
 • Ngành: Văn học Việt Nam
  Mã số: 62.22.34.01
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thảo
  Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Giang
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

  Nội dung chi tiết của tóm tắt luận án trong tệp đính kèm, tải về tại đây.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên