Sau đại học

NCS. Võ Thanh Tịnh, Viện MT&TN bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 14/01/2016

 • 05/01/2016
 • Họ và tên NCS: Võ Thanh Tịnh
  Ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường
  Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững đới bờ áp dụng thí điểm cho điều kiện tỉnh Bình Định.
  Họ và tên CBHD: PGS. TS. Chế Đình Lý; PGS. TS. Lương Văn Thanh
  Thời gian bảo vệ: 08h30, ngày 14/01/2016
  Địa điểm: Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên.
  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên