Đào tạo

Các chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng của ĐHQG-HCM

Sinh viên năm III có thể học liên thông lên trình độ thạc sĩ

Ngày 6/6, PGS.TS Vũ Phan Tú - Trưởng ban Sau đại học ĐHQG-HCM cho biết ĐHQG-HCM vừa ban hành quy định tạm thời về đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ.
  • 07/06/2019

Danh mục các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ tại ĐHQG-HCM

ĐHQG-HCM hiện có 105 chương trình/ngành đào tạo trình độ thạc sĩ
  • 27/05/2019