Đào tạo

Các chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng của ĐHQG-HCM

ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị và tập huấn CDIO 2018

Sáng 24/12, tại Hội trường 512 Nhà điều hành, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội nghị và tập huấn “Triển khai mô hình CDIO trong đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”. PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc ĐHQG-HCM đã tới dự.
  • 24/12/2018

CDIO đổi mới giáo dục đại học Việt Nam

Bắt đầu áp dụng tại Đại học Quốc gia TPHCM từ năm 2010 với việc thí điểm ở một số chương trình đào tạo (CTĐT), mô hình CDIO hiện đã mở rộng đến nhiều trường, nhiều lĩnh vực đào tạo.
  • 04/09/2017