Sau đại học

Danh mục các ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Viện Môi trường và tài nguyên

 • 25/01/2019
 • Viện Môi trường và tài nguyên hiện có 4 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

  VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

  TT

  Mã ngành

  Tên ngành

  1

  9850101

  Quản lý Tài nguyên và Môi trường

  2

  9520320

  Kỹ thuật Môi trường

  3

  9440303

  Môi trường Đất và Nước

  4

  9440305

  Độc học Môi trường

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên