Tin tổng hợp

Năm 2030: ĐHQG-HCM là Khu đô thị đại học thông minh

 • 25/08/2020
 • Đây là một trong những mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQG-HCM khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 được các đại biểu nhất trí thông qua vào chiều 25/8.

  Đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, cho biết Nghị quyết đại hội xác định mục tiêu cụ thể phát triển ĐHQG-HCM là đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm. Đến năm 2025, ĐHQG-HCM bắt kịp các trường đại học nghiên cứu hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á ở một số lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu; là khu đô thị đại học xanh, thân thiện, hướng đến phát triển bền vững. Đến năm 2030, ĐHQG-HCM thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á, trở thành khu đô thị xanh, thông minh và thân thiện, là hạt nhân của khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM.

  Nghị quyết đại hội đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu này như: Xây dựng mô hình đại học tiên tiến thế giới nhưng phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; Đổi mới và phát triển chương trình đào tạo; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học xuất sắc; Chủ động hội nhập, hợp tác khu vực và quốc tế; Tập trung phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính và phát triển khu đô thị ĐHQG-HCM thành khu đô thị đại học thông minh bền vững ở Việt Nam.

  Theo đó, về đào tạo, ĐHQG-HCM phấn đấu triển khai 12 chương trình đào tạo song bằng giữa các cơ sở đào tạo trong hệ thống ĐHQG-HCM (được cấp 2 bằng của 2 cơ sở đào tạo). Đồng thời, 100% cơ sở đào tạo trong hệ thống ĐHQG-HCM công nhận lẫn nhau về môn học, tín chỉ trong chương trình đào tạo đại học và sau đại học.

  Số lượng học viên sau đại học chiếm 20% số lượng sinh viên đại học chính quy. Kết thúc giai đoạn 2020-2025, 35 chương trình đạo tạo của ĐHQG-HCM được kiểm định theo các tiêu chuẩn, trong đó 20 chương trình được kiểm định mới và 6 đơn vị đào tạo được kiểm định cấp cơ sở giáo dục.

  Về khoa học công nghệ, ĐHQG-HCM xây dựng và ban hành Quy chế liên kết hợp tác ĐHQG-HCM - Doanh nghiệp - Địa phương và Quy chế sử dụng chung các phòng thí nghiệm nghiên cứu trong ĐHQG-HCM. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025 tăng gấp 3 số bài báo quốc tế trong cơ sở dữ liệu Scopus/Web of Science (đạt 15.000 bài) và số phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích (đạt 5 bằng sáng chế sở hữu trí tuệ và 10 giải pháp hữu ích) so với giai đoạn 2016-2020.

  ĐHQG-HCM hình thành 10 nhóm nghiên cứu mạnh liên ngành và Trung tâm xuất sắc tương đương khu vực châu Á và thế giới; đạt trên 10 dự án nghiên cứu liên ngành hợp tác doanh nghiệp được chuyển giao công nghệ.

  PHIÊN AN

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên