Sau đại học

NCS. Trương Thị Bích Hồng, Viện Môi Trường và Tài Nguyên bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 09/7/2019

 • 28/06/2019
 • Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu sự hình thành bùn hạt hiếu khí và đánh giá khả năng giảm nghẹt màng của mô hình bùn hạt hiếu khí kết hợp lọc màng (AGMBR)
  Chuyên ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
  Mã số: 62.52.03.20
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Trương Thị Bích Hồng
  Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng
  Cơ sở đào tạo: Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
  Thời gian bảo vệ: 8g30, ngày 09/7/2019
  Địa điểm bảo vệ: Phòng Hội thảo Viện Môi trường Và Tài Nguyên
  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên