Sau đại học

Ả đào trong văn hóa Việt Nam - NCS. Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

 • 15/05/2019
 • Tên luận án: “Ả đào trong văn hóa Việt Nam”
  Chuyên ngành: Văn hóa học
  Mã số: 62.31.06.40
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 
  Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đức Mậu và TS. Trần Long.
  Tên cơ sở đào tạo: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. HCM

  + Tóm tắt nội dung luận án (abstract) – viết dưới dạng tóm tắt bài báo khoa học
  Ả đào là một kiểu người nghệ sỹ chuyên nghiệp điển hình được đào luyện trong bối cảnh xã hội phong kiến Việt Nam, là một trong số nhiều nhân vật văn hóa của văn hóa Việt Nam. Luận án này vận dụng lý thuyết của Trường phái Văn hóa và Nhân cách (Thuyết văn hóa) nhằm tập trung mô tả những đặc tính của ả đào như một nhân cách nghệ sỹ Ca Trù (Hát Ả Đào) – một tiểu văn hóa nghề (văn hóa ả đào) trong quan hệ với văn hóa Việt Nam (một văn hóa lớn hơn), qua đó chỉ ra vai trò vị thế xã hội của ả đào và vai trò đại diện của văn hóa ả đào trong dây chuyền tạo ra các mối liên kết giữa các lĩnh vực văn hóa Việt Nam. 
  + Những kết quả của luận án
  1.    Định nghĩa khái niệm “ả đào” từ góc nhìn Văn hóa học và đề xuất một cách định danh ả đào như một nhân cách lý tưởng - một hình mẫu phụ nữ với vai trò văn hóa là phụng vụ tín ngưỡng, tôn giáo và giải trí cho tầng lớp tinh hoa Việt Nam.
  2.    Phát hiện và hệ thống các chuẩn giá trị của nghề nghệ sỹ ả đào - văn hóa ả đào. 
  3.    So sánh ả đào Việt Nam với geisha Nhật Bản, kisaeng Hàn Quốc, dévadasi Ấn Độ nhằm giải mã văn hóa ả đào trong bối cảnh văn hóa Việt Nam: Vai trò vị thế một cá tính văn hóa nghệ sỹ điển hình của dân tộc Việt Nam.
  + Các ứng dụng/ khả năng ứng dụng trong thực tiễn hoặc những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu
  1. Các ứng dụng trong thực tiễn 
  ˗    Luận án góp phần như một tài liệu tham khảo trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và biểu diễn nghệ thuật Ca Trù. 
  ˗    Bổ sung tư liệu nghiên cứu văn hóa Việt Nam ở phương diện văn hóa nghệ thuật. 
  ˗    Đề xuất những giải pháp chiến lược phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa, cụ thể là ở các lĩnh vực: truyền thông, giải trí và du lịch văn hóa.
  2. Những vấn đề còn bỏ ngõ cần tiếp tục nghiên cứu
  ˗    Văn hóa nghệ sỹ của các loại hình nghệ thuật khác.
   

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên