Sau đại học

Bảo vệ luận án tiến sĩ theo chương trình hợp tác đồng hướng dẫn với nước ngoài

 • 20/02/2014
 • Ngày 23/2/2014, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Lê Hoàng Anh, khoá 2010, chuyên ngành Lý thuyết tối ưu.
  Đây là nghiên cứu sinh trong chương trình hợp tác đồng hướng dẫn (cotutelle) với các trường đại học của Pháp. Các nghiên cứu sinh trong chương trình này được sự hướng dẫn của một Giáo sư trong nước và một Giáo sư của các trường đại học Pháp. Ngoài thời gian học tập trong nước, các nghiên cứu sinh cũng tham gia học tập, nghiên cứu tại một trường đại học của Pháp, viết và bảo vệ luận án bằng tiếng Anh. Khi hoàn thành luận án, nghiên cứu sinh sẽ bảo vệ trước hội đồng gồm các Giáo sư của Pháp và Việt Nam. Nếu bảo vệ thành công, nghiên cứu sinh sẽ được trường đại học của Pháp xem xét cấp bằng tiến sĩ. Và sau khi hoàn thành các quy trình bảo vệ luận án tiến sĩ tại ĐHQG-HCM, nghiên cứu sinh sẽ được cấp thêm bằng tiến sĩ của ĐHQG-HCM.
  Tính đến hiện nay, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM đã có 06 nghiên cứu sinh tốt nghiệp theo chương trình hợp tác đồng hướng dẫn với các trường đại học của Pháp, tập trung chủ yếu trong ngành Lý thuyết tối ưu. Ngoài ra, ĐHQG-HCM cũng có khoảng 40 nghiên cứu sinh khác học tập, nghiên cứu dưới sự hướng dẫn và đồng hướng dẫn của Giáo sư từ các trường đại học, viện nghiên cứu nước ngoài. Hiện nay, ĐHQG-HCM cũng đang khuyến khích các nghiên cứu sinh viết và bảo vệ luận án bằng tiếng Anh. Năm 2013 vừa qua, ĐHQG-HCM đã có 4 luận án viết và bảo vệ bằng tiếng Anh. Cùng với xu thế hội nhập quốc tế, ĐHQG-HCM đã thu hút một lượng nghiên cứu sinh là người nước ngoài đến học (Thái Lan, Hàn Quốc, Campuchia, Lào). Đến nay, đã có 06 NCS người nước ngoài bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại ĐHQG-HCM.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên