Tin tức/Sự kiện

Các chương trình liên kết đang triển khai tại Trường ĐH Bách Khoa

 • 26/07/2018
 • Có 11 chương trình liên kết đang triển khai tại Trường ĐH Bách Khoa

  STT

  Tên cơ sở đào tạo Việt Nam

  Cơ sở đào tạo nước ngoài

  Văn bản phê duyệt

  Chuyên ngành và văn bằng cấp sau đào tạo

  1.  

  Trường ĐH Bách khoa

  Đại học Adelaide

  Úc

  353/QĐ-ĐHQG-QHĐN ngày 9/5/2017

  Kỹ sư Dầu khí

  1.  

  Trường ĐH Bách khoa

  Đại học Queensland

  Úc

  317/QĐ-ĐHQG-QHĐN ngày 03/5/2017

  Kỹ sư Phần mềm

  1.  

  Trường ĐH Bách khoa

  Đại học Griffith

  Úc

  957/QĐ-ĐHQG ngày 12/9/2016

  Kỹ sư

  Xây dựng

  1.  

  Trường ĐH Bách khoa

  Đại học Illinois at Springfield

  Hoa Kỳ

  316/ QĐ-ĐHQG-QHĐN ngày 03/5/2017

  Cử nhân Quản trị Kinh doanh

  1.  

  Trường ĐH Bách khoa

  Đại học Công nghệ, Sydney

  Úc

  1352/QĐ-ĐHQG-QHĐN ngày 17/11/2014

  Kỹ sư Cơ điện tử

  1.  

  Trường ĐH Bách khoa

  Đại học Macquarie

  Úc

  1107/QĐ-ĐHQG ngày 11/10/2016

  Cử nhân Kỹ thuật Điện - Điện tử

  1.  

  Trường ĐH Bách khoa

  Đại học Macquarie

  Úc

  1108/QĐ-ĐHQG ngày 11/10/2016

  Cử nhân Quản trị kinh doanh

  1.  

  Trường ĐH Bách khoa

  Đại học Griffith

  Úc

  318/QĐ-ĐHQG ngày 03/5/2017

  Cử nhân Kỹ thuật Môi trường

  1.  

  Trường ĐH Bách khoa

  Đại học Adelaide

  Úc

  800/QĐ-ĐHQG ngày 26/7/2017

  Cử nhân Kỹ thuật Hóa học

  1.  

  Trường ĐH Bách khoa

  Đại học Adelaide

  Úc

  801/QĐ-ĐHQG ngày 26/7/2017

  Cử nhân Kỹ thuật Hóa dược

  1.  

  Trường ĐH Bách khoa

  Đại học Queensland

  Úc

  969/QĐ-ĐHQG ngày 6/9/2017

  Cử nhân Kỹ thuật Hóa học

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên