Tin tức/Sự kiện

Các chương trình liên kết đang triển khai tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 • 29/07/2018
 • Có 4 chương trình liên kết đang triển khai tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

  STT

  Tên cơ sở đào tạo Việt Nam

  Cơ sở đào tạo nước ngoài

  Văn bản phê duyệt

  Chuyên ngành và văn bằng cấp sau đào tạo

  Tên cơ sở đào tạo nước ngoài

  Quốc gia

  1.  

  Trường ĐH KHTN

   

  Đại học Le Mans

  Pháp

  958/QĐ-ĐHQG, ngày 31/7/2018

  Cử nhân Hóa học

  1.  

  Trường ĐH KHTN

  ĐH Claude Bernard Lyon 1

  Pháp

  804/QĐ-ĐHQG ngày 09/7/2018

  Cử nhân CNTT

  1.  

  Trường ĐH KHTN

  ĐH Keuka

  Hoa Kỳ

  1496/QĐ-ĐHQG, ngày 27/12/2017

  Cử nhân Khoa học Quản lý

  1.  

  Trường ĐH KHTN

   

  Đại học Kỹ thuật Auckland

  New Zealand

  1497/QĐ-ĐHQG, ngày 27/12/2017

  Cử nhân CNTT

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên