Tin tức/Sự kiện

Các chương trình liên kết đang triển khai tại Trường ĐH Kinh tế - Luật

 • 29/07/2018
 • Có 5 chương trình liên kết đang triển khai tại Trường ĐH Kinh tế - Luật

  STT

  Tên cơ sở đào tạo Việt Nam

  Cơ sở đào tạo nước ngoài

  Văn bản phê duyệt

  Chuyên ngành và văn bằng cấp sau đào tạo

  Tên cơ sở đào tạo nước ngoài

  Quốc gia

  1.  

  Trường ĐH Kinh tế - Luật

  Đại học Gloucestershire

  Anh

  954/QĐ-ĐHQG, ngày 12/9/2016

  Quản trị kinh doanh

  1.  

  Trường ĐH Kinh tế - Luật

  Đại học Gloucestershire

  Anh

  955/QĐ-ĐHQG, ngày 12/9/2016

  Kinh doanh Quốc tế

  1.  

  Trường ĐH Kinh tế - Luật

  Đại học Gloucestershire

  Anh

  956/QĐ-ĐHQG, ngày 12/9/2016

  Kế toán và Tài chính

  1.  

  Trường ĐH Kinh tế - Luật

  Đại học Birmingham City

  Anh

  1265/QĐ-ĐHQG, ngày 16/11/2017

  Tài chính - Ngân hàng

  1.  

  Trường ĐH Kinh tế - Luật

  Đại học Birmingham City

  Anh

  1266/QĐ-ĐHQG, ngày 16/11/2017

  Kinh doanh Quốc tế

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên