Tin tức/Sự kiện

Các chương trình liên kết đang triển khai tại Trường ĐH Quốc Tế

 • 29/06/2018
 • Có 19 chương trình liên kết đang triển khai tại Trường ĐH Quốc Tế

  STT

  Tên cơ sở đào tạo Việt Nam

  Cơ sở đào tạo nước ngoài

  Văn bản phê duyệt

  Chuyên ngành và văn bằng cấp sau đào tạo

  Tên cơ sở đào tạo nước ngoài

  Quốc gia

  1.  

  Trường ĐH Quốc tế

  Đại học Rutgers

  Hoa Kỳ

  1186/QĐ-ĐHQG ngày 21/9/2015

  Kỹ Thuật Máy Tính

  1.  

  Trường ĐH Quốc tế

  Đại học Rutgers

  Hoa Kỳ

  1187/QĐ-ĐHQG, ngày 21/9/2015

  Kỹ thuật Điện tử, truyền thông

  1.  

  Trường ĐH Quốc tế

  Đại học Nottingham

  Anh

  1160/QĐ-ĐHQG, ngày 14/9/2015

  Quản trị kinh doanh

  1.  

  Trường ĐH Quốc tế

  Đại học Nottingham

  Anh

  1159/QĐ-ĐHQG, ngày 14/9/2015

  Công nghệ thông tin

  1.  

  Trường ĐH Quốc tế

  Đại học Nottingham

  Anh

  1184/QĐ-ĐHQG, ngày 21/9/2015

  Công nghệ sinh học

  1.  

  Trường ĐH Quốc tế

  Đại học Nottingham

  Anh

  1185/QĐ-ĐHQG, ngày 21/9/2015

  Kỹ thuật Điện tử truyền thông

  1.  

  Trường ĐH Quốc tế

  Đại học West of Engld

  Anh

  1152/QĐ-ĐHQG, ngày 11/9/2015

  Quản trị kinh doanh

  1.  

  Trường ĐH Quốc tế

  Đại học West of England

  Anh

  1154/QĐ-ĐHQG, ngày 11/9/2015

  Công nghệ thông tin

  1.  

  Trường ĐH Quốc tế

  Đại học West of England

  Anh

  1155/QĐ-ĐHQG, ngày 11/9/2015

  Công nghệ sinh học

  1.  

  Trường ĐH Quốc tế

  Đại học West of England

  Anh

  1153/QĐ-ĐHQG, ngày 11/9/2015

  Kỹ thuật Điện tử truyền thông

  1.  

  Trường ĐH Quốc tế

  University of Houston, Hoa Kỳ

  Hoa Kỳ

  1151/QĐ-ĐHQG, ngày 11/9/2015

  Quản trị kinh doanh

  1.  

  Trường ĐH Quốc tế

  Đại học West of England, Anh

  Anh

  921/QĐ-ĐHQG, ngày 01/9/2016

  Kinh doanh và quản lý

  1.  

  Trường ĐH Quốc tế

  Đại học Binghamton

  Hoa Kỳ

  960/QĐ-ĐHQG, ngày 31/7/2018

  Kỹ thuật Công nghiệp và Hệ thống

  1.  

  Trường ĐH Quốc tế

  Đại học Binghamton

  Hoa Kỳ

  959/QĐ-ĐHQG, ngày 31/7/2018

  Kỹ thuật máy tính

  1.  

  Trường ĐH Quốc tế

  Đại học Binghamton

  Hoa Kỳ

  961/QĐ-ĐHQG, ngày 31/7/2018

  Kỹ thuật điện

  1.  

  Trường ĐH Quốc tế

  The University of New South Wales

  Úc

  962/QĐ-ĐHQG, ngày 31/7/2018

  Quản trị kinh doanh

  1.  

  Trường ĐH Quốc tế

  The University of New South Wales

  Úc

  1206/QĐ-ĐHQG-QHĐN, ngày 22/10/2014

  Điện tử viễn thông

  1.  

  Trường ĐH Quốc tế

  Đại học Rutgers

  Hoa Kỳ

  1204/QĐ-ĐHQG-QHĐN, ngày 22/10/2014

  Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp

  1.  

  Trường ĐH Quốc tế

  Đại học Kỹ thuật Auckland (AUT)

  New Zealand

  1209/QĐ-ĐHQG-QHĐN, ngày 22/10/2014

  Quản trị Kinh doanh

   

  TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

  Website: https://hcmiu.edu.vn/

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên