Tin tức/Sự kiện

Các chương trình liên kết đang triển khai tại Viện Đào tạo quốc tế

 • 29/07/2018
 • Có 6 chương trình liên kết đang triển khai tại Viện Đào tạo quốc tế

  STT

  Tên cơ sở đào tạo Việt Nam

  Cơ sở đào tạo nước ngoài

  Văn bản phê duyệt

  Chuyên ngành và văn bằng cấp sau đào tạo

  Tên cơ sở đào tạo nước ngoài

  Quốc gia

  1.  

  Viện đào tạo quốc tế

  Đại học Missouri St. Louis

  Hoa Kỳ

  861/QĐ-ĐHQG, ngày 7/8/2017

  Quản trị kinh doanh

  1.  

  Viện đào tạo quốc tế

  Đại học Truman State

  Hoa Kỳ

  627/QĐ-ĐHQG, ngày 3/7/2017

  Quản trị kinh doanh

  1.  

  Viện đào tạo quốc tế

  Đại học Central Oklahoma (UCO)

  Hoa Kỳ

  569/QĐ-ĐHQG, ngày 26/6/2017

  Khoa học máy tính

  1.  

  Viện đào tạo quốc tế

  Đại học Central Oklahoma (UCO)

  Hoa Kỳ

  570/QĐ-ĐHQG, ngày 26/6/2017

  Quản trị kinh doanh

  1.  

  Viện đào tạo quốc tế

  Đại học Andrews

  Hoa Kỳ

  811/QĐ-ĐHQG, ngày 11/7/2018

  Quản trị kinh doanh

  1.  

  Viện đào tạo quốc tế

  Đại học Turku

  Phần Lan

  812/QĐ-ĐHQG, ngày 11/7/2018

  Công nghệ Thông tin

  7. 

  Viện Đào tạo quốc tế

  Đại học Toulouse 1 Capitole

  Pháp

  1460/QĐ-ĐHQG, ngày 29/12/2016

  Kinh tế Quản lý

   

  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ (IEI) - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

  Website: https://www.iei.edu.vn/ 

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  1 Bình luận

  Tram Tran 142 Ngày

  Trần Thị Bích Trâm Tốt nghiệp: Cứ nhân Quản trị nhân sự Đăng ký học Thạc sĩ liên kết tại Hoa Kỳ