Giới thiệu

Danh mục các chương trình liên kết có yếu tố nước ngoài tại ĐHQG-HCM

 • 19/02/2019
 • STT Đơn vị Tên chương trình liên kết Đơn vị liên kết Quốc gia Văn bản phê duyệt 
  1 QST Thạc sĩ Hệ thống thông tin Đại học Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) Pháp 782/QĐ-ĐHQG
  2 Thạc sĩ Toán ứng dụng 4 Cơ sở ĐH (ORLENS, TOURS, PARIS, RENNES)  Pháp 553/QĐ-ĐHQG
  3 Thạc sĩ Công nghệ thông tin Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST) Nhật Bản 781/QĐ-ĐHQG 
  4 QSB Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - MSM MBA ĐH Maastricht  Hà Lan 899/QĐ-ĐHQG
  5 Thạc sĩQuản trị kinh doanh - MCI MBA  ĐH Applied Science Northwestern  Thụy Sĩ 4688QĐ-ĐHQG
  6 Tiến sĩ Khoa học Máy tính ĐH Technology Sydney  Úc 1241/QĐ-ĐHQG
  10 QSX Thạc sĩ Quản trị truyền thông ĐH Stirling  Anh 1091/QĐ-ĐHQG
  11 Thạc sĩ Ngôn ngữ học chuyên ngành phương pháp giảng dạy Tiếng Anh ĐH Benedictine Hoa Kỳ 581/QĐ-ĐHQG
  7 QSK Thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế ĐH Paris 2  Pháp 964/QĐ-ĐHQG
  8 Thạc sĩ Luật Dân sự ĐH Paris 1 Panthéon - Sorbonne  Pháp 486/QĐ-ĐHQG  
  9 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quốc tế ĐH Birmingham City  Anh 1267/QĐ-ĐHQG  
  12 QSQ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quốc tế Trường Đại học Hawaii  Hoa Kỳ 283/QĐ-ĐHQG
  13 Tiến sĩ Quản trị kinh doanh  Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne  Úc 128/QĐ-ĐHQG
  14 IEI Thạc sĩ Tin học ĐH Bordeaux - Chuyên ngành CNPM
  ĐH UPMC - Paris - CN Mạng máy tính
  Pháp 172/QĐ-ĐHQG
  15 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quốc tế - IEMBA  ĐH Quản trị Paris Pháp 200/QĐ-ĐHQG
  16 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - MBA ĐH Andrews Hoa Kỳ 1224/QĐ-ĐHQG

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên