Sau đại học

Danh mục các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Viện Môi trường và tài nguyên

 • 25/01/2019
 • Viện Môi trường và tài nguyên hiện có 2 ngành/chương trình đào tạo thạc sĩ

  VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

  TT Mã ngành Tên ngành

  1

  8850101

  Quản lý Tài nguyên và Môi trường

  2

  8520320

  Kỹ thuật Môi trường

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên