Sau đại học

Danh mục các ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 • 25/01/2019
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên hiện có 30 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

   

  Mã ngành

  Tên ngành

  1

  9420107

  Vi sinh vật  học

  2

  9420112

  Sinh lý học thực vật

  3

  9420104

  Sinh lý học người và động vật

  4

  9420116

  Hoá sinh học

  5

  9420120

  Sinh thái học

  6

  9420121

  Di truyền học

  7

  9420201

  Công nghệ sinh học

  8

  9440103

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  9

  9440104

  Vật lý chất rắn

  10

  9440105

  Vật lý vô tuyến và điện tử

  11

  9440106

  Vật lý nguyên tử và hạt nhân

  12

  9440110

  Quang học

  13

  9440111

  Vật lý địa cầu

  14

  9440114

  Hoá hữu cơ

  15

  9440118

  Hoá phân tích

  16

  9440119

  Hoá lí thuyết và hoá lí

  17

  9440122

  Khoa học vật liệu

  18

  9440205

  Khoáng vật học và Địa hóa học

  19

  9440228

  Hải dương học

  20

  9440303

  Môi trường đất và nước

  21

  9460102

  Toán giải tích

  22

  9460103

  Phương trình vi phân và tích phân

  23

  9460104

  Đại số và lí thuyết số

  24

  9460105

  Hình học và tôpô

  25

  9460106

  Lí thuyết xác suất và thống kê toán học

  26

  9460110

  Cơ sở toán học cho tin học

  27

  9460112

  Toán ứng dụng

  28

  9480101

  Khoa học máy tính

  29

  9480104

  Hệ thống thông tin

  30

  9850101

  Quản lý tài nguyên và Môi trường

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên