Sau đại học

Danh mục các ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Trường ĐH KHXH&NV

 • 04/04/2019
 • Trường ĐH KHXH&NV hiện có 15 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XH&NV

  TT

  Mã ngành

  Tên ngành

  1

  9229020

  Ngôn ngữ học

  2

  9222024

  Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

  3

  9220202

  Ngôn ngữ Nga

  4

  9220120

  Lý luận văn học

  5

  9229017

  Khảo cổ học

  6

  9220121

  Văn học Việt Nam

  7

  9229011

  Lịch sử thế giới

  8

  9229013

  Lịch sử Việt Nam

  9

  9310310

  Dân tộc học

  10

  9229001

  Triết học

  11

  9229002

  Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử

  12

  9850101

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  13

  9229040

  Văn hoá học

  14

  9310301

  Xã hội học

  15

  9140114

  Quản lý Giáo dục

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên