Đảm bảo chất lượng

Danh sách các chương trình của Trường ĐH KHXH&NV đạt chuẩn kiểm định quốc tế

 • 14/05/2018
 • Trường ĐH KHXH&NV có 8 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế

  STT CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ BỘ TIÊU CHUẨN
  1.  

  Việt Nam học

  12/2011

  AUN-QA

  1.  

  Ngữ văn Anh

  9/2013

  AUN-QA

  1.  

  Quan hệ quốc tế

  12/2014

  AUN-QA

  1.  

  Báo chí

  1/2016

  AUN-QA

  1.  

  Văn học

  11/2016

  AUN-QA

  1.  

  Công tác Xã hội

  10/2017

  AUN-QA

  1.  

  ThS Việt Nam học

  4/2019

  AUN-QA

  1.  

  Giáo dục học

  4/2019

  AUN-QA

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên