Giới thiệu

Danh sách các đơn vị được kiểm định

 • 14/05/2019
 • 6 trường đại học thành viên thuộc ĐHQG-HCM đều đạt các chuẩn kiểm định cấp cơ sở giáo dục.

  STT

  ĐƠN VỊ

  THỜI GIAN

  ĐÁNH GIÁ

  BỘ TIÊU CHUẨN

  1

  Trường ĐH Quốc Tế

  12/2015

  11/2018

  Bộ Giáo dục & Đào tạo

  AUN-QA

  2

  Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

  9/2016

  Bộ Giáo dục & Đào tạo

  3

  Trường ĐH Công nghệ Thông tin

  10/2016

  Bộ Giáo dục & Đào tạo

  4

  Trường ĐH Kinh tế - Luật 

  11/2016

  Bộ Giáo dục & Đào tạo

  5

  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

  11/2016

  Bộ Giáo dục & Đào tạo

  6

  Trường ĐH Bách Khoa

  3/2017

  9/2017

  AUN-QA

  HCERES

  7 Trường ĐH An Giang 3/2018 Bộ giáo dục & Đào tạo

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên