Sau đại học

Đóng góp ý kiến Dự thảo sửa đổi một số điều của Quy chế đào tạo thạc sĩ.

 • 18/11/2010
 • Nhằm cập nhật Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Quốc gia Tp. HCM (ĐHQG-HCM) đã ban hành vào ngày 05/01/2009 cho phù hợp với thực tiễn đào tạo, ĐHQG-HCM đề nghị các trường đại học thành viên và Viện Môi trường & Tài nguyên cho ý kiến đóng góp Dự thảo 1 “Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 05/01/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. HCM” trước ngày 30/11/2010.

  ĐHQG-HCM thông báo đến các trường đại học thành viên và Viện Môi trường & Tài nguyên biết và thực hiện.

  Nội dung chi tiết, file đính kèm.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên